Co to jest struktura zarządzania wydajnością?

Ramy zarządzania wydajnością to zestaw wytycznych stosowanych przez firmy w celu ułatwienia wysokiego sukcesu i pomiaru efektywności operacji biznesowych lub pracowników. Wytyczne te są często ustalane przez dyrektorów firm i menedżerów na poziomie wykonawczym. Duże firmy zwykle uwzględniają te ramy w swoich zasadach i wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego. Ramy zarządzania wydajnością przedstawiają kluczowe strategie wydajności i potrzeby finansowe związane z operacjami biznesowymi, wyrównują cele i obowiązki poszczególnych osób w firmie oraz gromadzą dane dotyczące wydajności różnych działów biznesowych.

Kluczowe strategie wydajności w ramach zarządzania wydajnością pomagają firmom w stosowaniu określonego zestawu procesów lub metod do naliczania różnych podatków biznesowych. Strategie znajdują się na etapie planowania, procesów produkcyjnych, marketingu lub reklamy, działu zarządzania sprzedażą, funkcji księgowych lub finansowych i innych różnych funkcji biznesowych. Strategie mogą również pomóc firmom w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku gospodarczym. Przewaga konkurencyjna pozwala firmie tworzyć lub wytwarzać unikalne produkty, których inne firmy nie mogą łatwo powielić.

Firmy mogą wykorzystywać zarządzanie finansami do zacieśniania relacji biznesowych w celu usprawnienia operacji. Ramy zarządzania wydajnością mogą dostarczyć wskazówek dotyczących nawiązywania konkretnych relacji biznesowych, które obniżą koszty nakładów biznesowych lub zasobów ekonomicznych. W tych ramach można również nakreślić pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez pożyczki bankowe lub bezpośrednie inwestycje kapitałowe. Firmy często opracowują wskaźniki wydajności w celu ustalenia minimalnych poziomów akceptowalnych warunków finansowania.

Poszczególne cele i obowiązki zwykle mieszczą się w wytycznych pracowników w ramach zarządzania wydajnością. Wytyczne te pomagają stworzyć poczucie zrozumienia dla każdego pracownika co do tego, co musi osiągnąć każdego dnia w swojej pracy. Firmy mogą również wykorzystywać sesje szkoleniowe w celu edukowania pracowników, w jaki sposób najlepiej wykonać każde z ich zadań. Korzystanie z nagród zewnętrznych to kolejna funkcja ram zarządzania wydajnością. Te nagrody mogą obejmować roczne podwyżki wynagrodzeń, bonusy finansowe, dodatkowy czas wolny lub inne podobne nagrody za osiągnięcie celów.

Ważną cechą systemu zarządzania wydajnością jest zdolność do gromadzenia danych i analizowania informacji pod kątem wcześniej ustalonych wytycznych, celów lub zadań. Ten proces przeglądu jest zwykle specyficzny dla zadania lub funkcji, które są przeglądane. Wiele firm korzysta z oprogramowania technologii biznesowej do gromadzenia i gromadzenia tych informacji drogą elektroniczną w formacie czasu rzeczywistego. Ten proces umożliwia dyrektorom lub menedżerom terminowe przeglądanie informacji i wprowadzanie zmian, jeśli to konieczne, w celu poprawy wydajności funkcji biznesowych. Przeglądy pracowników mogą być mniej intensywne niż przeglądy funkcji biznesowych. Większość firm dokonuje corocznych ocen pracowników podczas oceny ich wyników.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?