Co to jest struktura organizacyjna piramidy?

Struktura organizacyjna piramidy to hierarchia z poziomem wykonawczym na najwyższym i malejącym poziomie od średniego kierownictwa do niższych poziomów organizacji. Ideą tej struktury jest to, że każdy górny poziom może funkcjonować dzięki wsparciu z dolnych części piramidy. Jest to tradycyjny system struktury organizacyjnej, często związany z biurokracją.

Podstawową koncepcją struktury organizacyjnej piramidy jest to, że niższe poziomy organizacji są zgodne z poleceniami pracowników najwyższego poziomu. Zasadniczo kierownictwo kontroluje wszystkie kluczowe elementy firmy. Obejmuje to strategię, operacje i ogólną wizję.

Zazwyczaj w strukturze piramidy występują trzy główne poziomy: kierownictwo, kierownictwo i personel. Menedżerowie zwykle nadzorują określone działy lub produkty i podlegają bezpośrednio kierownictwu. Personel wspiera menedżerów wykonując zadania, które spełniają wytyczne pochodzące z poziomu wykonawczego. Niektóre organizacje mogą mieć poziom asystenta menedżera między menedżerami a personelem.

Struktura organizacyjna piramidy opiera się na kilku tradycyjnych strukturach postrzeganych w religii, rządach i wojsku. Rozwój wczesnych korporacji miał tendencję do podążania za tą strukturą, ponieważ została już ustanowiona w tych innych obszarach społeczeństwa. Chociaż system jest nadal w powszechnym użyciu, w odpowiedzi na zmiany w społeczeństwie rozwinęły się inne rodzaje struktury organizacyjnej.

Dobrze wykonana struktura organizacyjna piramidy wyraźnie określa dokładne obowiązki każdego pracownika. Sukces korporacji zależy od osób spełniających przypisane im role. Obejmuje to posłuszeństwo wobec pracowników wyższego szczebla i akceptację opracowanych przez nich zasad.

Pracownicy w modelu organizacyjnym opartym na piramidzie mają dobrze zdefiniowaną strukturę awansu zawodowego. Wspólną ścieżką jest przejście z poziomu personelu na kierownika i kierownika. Ponieważ na wyższych szczeblach tego typu organizacji jest mniej stanowisk, nie wszyscy pracownicy mają szansę dostać się na szczyt. Stan pracownika, który nie jest w stanie przejść powyżej określonego poziomu, jest często nazywany „szklanym sufitem”, ponieważ ścieżka na szczyt jest jasna, ale niedostępna.

Nowsze modele struktury organizacyjnej odrzucają koncepcję systemu piramid, że lider organizacji powinien mieć pełną kontrolę nad ważnymi procesami decyzyjnymi. Przypisują większą odpowiedzialność pracownikom, umożliwiając większą kontrolę na poziomie departamentów. Jest to przede wszystkim reakcja na krytykę, że kierownictwo najwyższego szczebla organizacji nie ma takiego samego zrozumienia konkretnych problemów wydziałowych jak pracownicy, którzy codziennie pracują w tych obszarach.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?