Co to jest pracownik zwolniony z pracy w godzinach nadliczbowych?

Zwany również po prostu pracownikiem zwolnionym, pracownik zwolniony za nadgodziny to taki, który nie jest objęty żadnymi przepisami rządowymi dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny pracownikom. Chociaż przepisy dotyczące zatrudnienia w różnych krajach różnią się pod względem sposobu klasyfikowania pracownika o tym statusie, większość zawiera przynajmniej pewne wytyczne dotyczące ustalania, czy dane stanowisko kwalifikuje się do zwolnienia z wynagrodzenia za nadgodziny. Większość tych przepisów i wytycznych dotyczy rodzaju wykonywanej pracy i częstotliwości wypłat.

Aby zostać uznanym za pracownika zwolnionego z pracy w godzinach nadliczbowych, przepisy prawa pracy w większości krajów wymagają, aby pracownik ten otrzymał wynagrodzenie pewnego rodzaju, a nie stawkę godzinową. Niektóre narody wymagają również, aby osoba otrzymująca wynagrodzenie była wypłacana co tydzień lub co dwa tygodnie, chociaż mogą istnieć przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzenia pracownikowi co miesiąc. Nie jest niczym niezwykłym, że przepisy określają również wynagrodzenie minimalne, które należy zarobić, zanim pracownik będzie mógł zostać uznany za zwolniony z pracy w godzinach nadliczbowych.

Wraz z klasyfikacją pracownika najemnego, który otrzymuje co najmniej minimalną płacę wymaganą przez prawo, aby można go było uznać za zwolnienie w nadgodzinach, zwykle istnieją dodatkowe kryteria, które należy spełnić. Jeden typowy przykład dotyczy osób pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze. Przepisy w wielu krajach wymagają, aby kierownik nadzorował funkcję co najmniej dwóch pracowników, aby byli zwolnieni z otrzymywania wynagrodzenia za nadgodziny. Drugą opcją jest to, że osoba wykonująca pracę wymagającą określonej wiedzy i umiejętności, taka jak nauczyciel lub artysta, może otrzymać wynagrodzenie proste, które nie zawiera żadnych przepisów dotyczących wynagrodzenia za nadgodziny.

Sprzedawcy zewnętrzni są często zwolnieni z nadgodzin. Zamiast tego otrzymują wynagrodzenie plus jakąś prowizję za ich wysiłki. Chociaż pracodawca może wymagać, aby przepracował liczbę godzin uważaną za standardową zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa pracy, wszelkie dodatkowe godziny wprowadzone przez sprzedawcę nie podlegają dodatkowej rekompensacie w postaci wynagrodzenia za nadgodziny. Oznacza to, że pracownik najemny nie otrzymuje dodatkowej rekompensaty za godziny nadliczbowe podczas podróży do i z lokalizacji klientów lub wyboru potencjalnych klientów po tych standardowych godzinach pracy.

Należy zauważyć, że to, co jest uważane za nadgodziny w jednym kraju, może nie być dozwolone w innych krajach. Z tego powodu ważne jest, aby firmy były na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa pracy, które mają zastosowanie w obszarach, w których prowadzą obiekty biznesowe i konsekwentnie przestrzegają tych przepisów. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do dochodzenia, które wymaga od pracodawcy zwrotu wynagrodzenia pracownikom, którzy nie spełniają kryteriów statusu zwolnienia z tytułu nadgodzin, a także może podlegać grzywnom i karom za niedokładne sklasyfikowanie pracowników.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?