Co to jest redystrybucja bogactwa?

Redystrybucja bogactwa polega na uporządkowanym przenoszeniu aktywów z jednej grupy podmiotów na szerszy zakres podmiotów, zwykle przy użyciu pewnego rodzaju mechanizmów wprowadzonych przez rząd. Czasami znany jako progresywna redystrybucja, chodzi o alokację dostępnych zasobów w taki sposób, aby szerszy krąg osób korzystał z tych zasobów w pewnym stopniu. Często jest to zarządzane poprzez uchwalanie przepisów, takich jak podatki lub polityki pieniężne, które kontrolują przepływ handlu i finansów w obrębie danego kraju.

Koncepcja redystrybucji bogactwa jest nieco kontrowersyjna. Jedno podejście zakłada, że ​​gromadzenie zasobów powinno opierać się na wysiłkach jednostki, a ci, którzy ciężko pracują, otrzymują większą część dostępnego bogactwa. Innym punktem widzenia jest to, że wszystkim osobom przysługuje godziwy poziom życia i chociaż zachęca się do zarabiania na tyle, na ile mogą, to redystrybucja bogactwa przez tych, którzy mają więcej szczęścia, pozwala tym, którzy nie są w stanie wygenerować wystarczającego dochodu, aby osiągnąć ten sprawiedliwy standard, aby otrzymać pewien rodzaj pomocy. Chodzi o to, że gdy bieda jest ograniczona do minimum, gospodarka narodowa jest bardziej stabilna i wszyscy ostatecznie korzystają z tej silniejszej gospodarki.

Chociaż metody zarządzania tą redystrybucją bogactwa są różne, istnieją trzy podstawowe strategie, które są często stosowane przez rządy krajowe. Najpopularniejszym podejściem jest opodatkowanie. W najlepszym przypadku bogaci są opodatkowani na poziomach innych niż te o mniejszych rocznych dochodach. Efektem końcowym jest to, że gospodarstwa domowe z klasy niskiej i średniej zatrzymują więcej swoich zarobków na utrzymanie swoich gospodarstw domowych, a pieniądze podatkowe otrzymywane od bogatych mogą być wykorzystywane do finansowania programów, które pomagają osobom mniej szczęśliwym w wykorzystywaniu ograniczonych środków do zarządzania takimi ważne zadania, takie jak finansowanie szkolnictwa wyższego przy pomocy dotacji rządowych lub programów stypendialnych.

Programy pomocy społecznej są kolejnym powszechnym sposobem osiągnięcia redystrybucji bogactwa. Tutaj nacisk kładziony jest na alokację środków, które zapewniają gospodarstwom domowym fundusze, które umożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień niezbędnych dla podstawowej jakości życia. W niektórych przypadkach ten rodzaj programu koncentruje się głównie na emerytach i obywatelach niepełnosprawnych, chociaż wiele narodów obejmuje również programy pomocy społecznej, które pomagają osobom pracującym w nisko płatnych pracach, które generują poniżej pewnego dochodu co miesiąc.

Trzecim narzędziem często stosowanym w procesie redystrybucji bogactwa jest nacjonalizacja. Jest to szeroka koncepcja, która może obejmować strategie, takie jak oferowanie pewnego rodzaju finansowanej przez rząd opieki zdrowotnej obywatelom kwalifikującym się do programu. Podobnie jak w przypadku innych metod, celem jest zapewnienie wszystkim w danym kraju dostępu do świadczeń, które są uważane za niezbędne dla godnego poziomu życia, nawet jeśli nie są w stanie samodzielnie sfinansować tych świadczeń.

Przez lata zalety i zobowiązania wynikające z redystrybucji bogactwa były przedmiotem gorących dyskusji. Czasami doprowadziło to do niektórych reform, które pomogły zaostrzyć ograniczenia procesu redystrybucji, utrudniając pozbawionym skrupułów osobom korzystanie z systemu. Ponieważ większość narodów nadal udoskonala sposób, w jaki stosują tę ideę w swoich specyficznych kulturach i warunkach, kontrowersje dotyczące redystrybucji bogactwa prawdopodobnie będą trwały przez wiele lat.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?