Jaki jest związek między kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym?

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy związane są z tym, że silny kapitał ludzki jest czynnikiem ułatwiającym szybki rozwój gospodarczy. Bogactwo wiedzy i umiejętności ludzi określa się mianem kapitału ludzkiego i można je zdobyć poprzez formalną lub nieformalną edukację i szkolenia. Kolejnym związkiem między kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym jest fakt, że inwestycje kapitałowe w zdrowie i dobre samopoczucie ludzi przekładają się również na rozwój gospodarki.

Pomiar relacji między kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym opiera się na poziomie inwestycji ludzi. Można to porównać z innymi formami inwestycji, które powinny przynieść dobre dywidendy. W tym przypadku inwestycja ma formę edukacji, która przynosi dywidendy w postaci zwiększonych umiejętności i wiedzy, które można zastosować w celu rozwoju gospodarki. Jedną z różnic między kapitałem ludzkim a innymi formami kapitału biznesowego jest fakt, że kapitału ludzkiego nie można oddzielić od osoby.

Prosty fakt, że kapitału ludzkiego nie można oddzielić od ludzi, ustanawia związek między kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym. Większość rządów zachęca firmy, które zapewniają szerokie szkolenia swoim pracownikom, ponieważ zdają sobie sprawę, że wiedza zdobyta przez takie osoby pozostanie z nimi, nawet jeśli odejdą z tej konkretnej firmy. Wiedzę tę można wykorzystać w innych obszarach, aby pomóc w rozwoju gospodarki przez pracowników pracujących dla rządu, aby pomóc w rozwoju ich branży, a nawet zakładając własne firmy. Na przykład osoba pracująca w firmie zajmującej się opracowywaniem oprogramowania komputerowego może przejść wiele szkoleń podczas pracy. Pracownik może później opuścić firmę komputerową i wykorzystać swoje szkolenie i umiejętności w celu dalszego rozwoju gospodarki poprzez opracowanie unikalnych koncepcji, które będą przydatne.

Kapitał ludzki i rozwój gospodarczy są również powiązane z inwestycjami w zdrowie ludzi, ponieważ ludzie zdrowi są niezbędni dla rozwoju gospodarczego narodu. Inwestycje w kapitał zdrowia ludzkiego obejmują takie czynniki, jak rozwój systemu opieki zdrowotnej, dobre szpitale i łatwy dostęp do placówek opieki zdrowotnej. Przykład tego, jak brak inwestycji w zdrowie ludzi może wpłynąć na rozwój gospodarczy, można zaobserwować w sytuacji, w której wysoki wskaźnik umieralności wśród ludności jest spowodowany brakiem odpowiedniej opieki zdrowotnej.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?