Jak zostać dyrektorem ds. Żywności i napojów?

Dyrektor ds. Żywności i napojów jest profesjonalistą, który zarządza wysiłkami swojej organizacji w zakresie dostarczania wysokiej jakości artykułów spożywczych i napojów klientom oraz opracowuje plany dotyczące menu i działań marketingowych. Ten typ profesjonalistów musi być wyjątkowo zorganizowany i posiadać solidne umiejętności komunikacji interpersonalnej. Osoba, która chce zostać dyrektorem ds. Żywności i napojów, powinna ukończyć cztery lata edukacji policealnej, zdobyć staż i rozważyć zdobycie wyższego stopnia, aby potencjalnie poprawić wyniki poszukiwania pracy.

Jeśli chcesz zostać dyrektorem ds. Żywności i napojów, musisz uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania żywnością lub hotelarstwa, co zwykle trwa cztery lata. Przystąpienie do tego rodzaju studiów licencjackich wymaga złożenia wypełnionego formularza przyjęcia na studia i transkrypcji do szkoły średniej. Twoja przyszła instytucja szkoleniowa poprosi Cię o przesłanie standardowych wyników testu i dyplomu ukończenia szkoły średniej lub równoważnego certyfikatu również w ramach procesu rekrutacji.

Kursy zarządzania dotyczące przemysłu spożywczego uczą, jak skutecznie prowadzić w tym obszarze kariery. Profesorowie opracowują sposoby tworzenia menu, a także zajmują się przepisami rządowymi mającymi zastosowanie do branży hotelarskiej podczas szkolenia na stanowisko dyrektora ds. Żywności i napojów. Musisz nauczyć się, jak tworzyć standardy produkcji wysokiej jakości żywności w swojej firmie. Ponadto twój program nauczania obejmuje zarządzanie zasobami ludzkimi, ponieważ osoba w tej dziedzinie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zatrudnianie i szkolenie nowych pracowników.

Nawet jeśli twoja szkoła nie nakłada obowiązku odbycia stażu, zrobienie tego lepiej przygotuje cię do przyjęcia roli nadzorczej w tym obszarze zawodowym. Witryny, które oferują możliwości szkolenia, zazwyczaj obejmują hotele. Twoje zadania w miejscu pracy polegają na rozwiązywaniu skarg gości i pomaganiu w zarządzaniu budżetami na zapasy żywności i napojów. Angażowanie się w działania marketingowe jest również ważne, aby pomóc Twojej organizacji w promowaniu produktów, które oferuje w restauracjach lub za pośrednictwem usług gastronomicznych.

Chociaż uzyskanie czteroletniego dyplomu jest zwykle wystarczające do kierowania działaniami w tej branży, uzyskanie tytułu magistra może skutkować większą liczbą ofert pracy i wyższym poziomem rekompensaty. Aby zostać przyjętym do programu studiów wyższych, musisz złożyć transkrypcję programu studiów licencjackich i zdać egzamin wstępny na studia, a także wypełnić podanie o przyjęcie na studia. Ten rodzaj programu obejmuje bardziej szczegółowo zarządzanie finansami i żywnością oraz daje szansę na ukończenie projektu badawczego przed ukończeniem studiów i objęcie stanowiska dyrektora ds. Żywności i napojów.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?