Co robi nauczyciel tańca?

Nauczyciel tańca prowadzi zajęcia taneczne dla grup osób lub osób, które mają na celu nauczyć uczestników różnych technik tańca. Ze względu na fizycznie wymagający charakter tańca wiele profesjonalnych tańców przechodzi na emeryturę pod koniec 20 lub 30 lat, ale wykorzystuje swoje umiejętności, znajdując zatrudnienie jako nauczyciel tańca. Szkoły, uniwersytety i firmy produkcyjne często zatrudniają pełnoetatowych nauczycieli tańca, ale wielu nauczycieli tańca pracuje na własny rachunek.

Większość tancerzy rozpoczyna zajęcia taneczne w bardzo młodym wieku i przez wiele lat uczy się różnych stylów tańca. Szkoły sztuk scenicznych i niektóre uczelnie oferują programy studiów tańca. Niektórzy pracodawcy wolą zatrudniać nauczycieli tańca ze stopniem naukowym, ale ogólnie osoba z dużym doświadczeniem w tańcu może pracować jako nauczyciel tańca z dyplomem lub bez.

Zajęcia taneczne są często wymagające fizycznie, więc typowy nauczyciel tańca musi posiadać podstawową wiedzę na temat treningu fitness, aby poprowadzić uczestników zajęć przez ćwiczenia rozgrzewkowe. Niektórzy nauczyciele tańca pracują przede wszystkim z dziećmi. W takim przypadku przydatne okazuje się doświadczenie w nauczaniu w szkole lub opiece nad dziećmi. Zajęcia przeznaczone dla dorosłych mogą przyciągać uczestników w każdym wieku, dlatego nauczyciel tańca musi mieć możliwość dostosowania programu do potrzeb zarówno wykwalifikowanych tancerzy, jak i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Nauczyciele prowadzący działalność na własny rachunek zazwyczaj pobierają opłatę na uczestnika, podczas gdy nauczyciele pracujący dla szkół i szkół wyższych są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy lub wynagrodzeniem, którzy otrzymują wynagrodzenie niezależnie od frekwencji w klasie.

Wielu nauczycieli koncentruje swoje zajęcia na określonym stylu tańca, takim jak balet, stepowanie lub sala balowa. Aby skutecznie uczyć uczniów nowych tańców i ruchów, nauczyciele często muszą pokazywać tańce przed klasą. Młodsi i bardziej zwinni ludzie uczą klas, które wymagają tańszych rodzajów tańca, podczas gdy starsi nauczyciele często koncentrują się bardziej na wolniejszych i mniej fizycznych stylach tańca. Oczekuje się, że nauczyciele prowadzący działalność na własny rachunek, pracujący z klientami jeden na jednego, będą mieli zróżnicowaną wiedzę na temat technik tańca, aby mogli odpowiednio przygotować uczniów na przesłuchania do ról tanecznych wymagających różnych umiejętności.

Choreografowie są nauczycielami tańca, którzy opracowują nowe procedury taneczne i szkolą tancerzy do występów na scenach i recitalach. Reżyserzy scen ściśle współpracują z choreografami w celu opracowania ruchów tanecznych, które pasują do tematów konkretnego spektaklu lub musicalu. Duże zespoły baletowe zatrudniają kilku nauczycieli tańca, z których niektórzy szkolą poszczególnych tancerzy, inni pracują jako choreografowie i pomagają koordynować występy taneczne.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?