Co robi technik muzeum?

Technicy muzealni wraz z archiwistami i kuratorami są odpowiedzialni za umieszczanie, opiekę i wystawianie artefaktów lub dokumentów przechowywanych przez muzeum. Może wykonywać szeroki zakres zadań, w tym pracę fizyczną, analizę zorientowaną na szczegóły, działania edukacyjne i zbieranie funduszy. Technicy muzealni, zwykle różniący się od kuratorów i archiwistów swoją wiedzą techniczną, pracują głównie poza sferą publiczną, koncentrując się na pracy z artefaktami muzeum.

W zależności od poziomu technika muzealnego zadania, które wykonuje, mogą być prostsze, różnorodne lub mogą być dość szczegółowe i złożone. Zasadniczo pełni funkcję personelu pomocniczego muzeum, pomagając kuratorom w ich obowiązkach i zapewniając sprawne funkcjonowanie muzeum. Technik muzealny jest ważną częścią działalności muzeum, a biorąc pod uwagę wysoce wyspecjalizowany charakter roli, a także wyspecjalizowane protokoły obowiązujące w większości muzeów, może to być dość obciążająca praca.

Na poziomie podstawowym technik muzealny pomaga w najprostszych zadaniach, które trzeba wykonać w pobliżu muzeum. Na przykład technik muzealny może uczestniczyć w czynnościach porządkowych i opiekuńczych wokół kruchych artefaktów lub pokazów. Ponieważ większość eksponatów jest delikatna, zwykle nie można ich po prostu wyczyścić w taki sposób, jak dywan lub budynek biurowy. Zamiast tego ten rodzaj czyszczenia wymaga dużej staranności i uwagi, a także dobrego zrozumienia samych artefaktów.

Bardziej zaawansowani technicy mogą działać jako bezpośredni personel pomocniczy dla starszych techników lub kuratorów. W tym kontekście może zostać poproszona o pobranie lub przechowywanie okazów, pomoc w katalogowaniu zapisów i artefaktów, czyszczenie próbek lub ich ostrożne przechowywanie, lub przygotowanie ich do użycia przez bardziej zaawansowanego technika lub kuratora. Może także pracować jako sekretarka lub nauczyciel, przygotowując dokumenty do publicznej dystrybucji, pisząc korespondencję i pełniąc rolę przewodnika po wystawach muzealnych.

Średnio zaawansowany technik muzealny może również specjalizować się w bardzo ukierunkowanym obszarze badań, w którym ma pracować. W takim przypadku najprawdopodobniej pozostanie w ramach tej specjalizacji przez całą karierę, ponieważ nabyte umiejętności są niezwykle szczególne. Może na przykład nauczyć się, jak przywrócić określony rodzaj artefaktu, takiego jak ceramiczne misy, a jej praca odtąd może koncentrować się na wszystkich ceramicznych misach w kolekcji muzeum. Wybór takiego celu jest zazwyczaj ścieżką do zostania zaawansowanym technikiem muzealnym, po zdobyciu wystarczającej liczby umiejętności.

Zaawansowani technicy pracują nad wprowadzaniem innowacji w swojej specjalizacji. Na przykład specjalista od ceramicznych misek nie może już po prostu przywracać znanych misek za pomocą wcześniej istniejących technik; może teraz pracować nad opracowaniem nowych technik, aby lepiej przywrócić miski lub zastosować starsze techniki do nowego rodzaju miski. Ten poziom technika muzealnego jest odpowiedzialny za znaczny wzrost w dziedzinie renowacji i przechowywania, i może być lukratywnym zawodem dla osób, które mają ochotę dotrzeć tak daleko.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?