Co robi inspektor hydrauliczny?

Inspektor instalacji wodno-kanalizacyjnych jest specjalistą od instalacji hydraulicznych, który specjalizuje się w przeprowadzaniu kontroli systemów hydraulicznych w celu potwierdzenia, że ​​są one bezpieczne, legalne i zainstalowane przez licencjonowanych specjalistów. Rząd jest zwykle największym pracodawcą inspektorów wodno-kanalizacyjnych, przy czym niektóre rządy zatrudniają pełnoetatowych pracowników inspekcyjnych, podczas gdy inne zlecają zlecenia licencjonowanym inspektorom hydraulicznym w razie potrzeby. Aby pracować jako inspektor hydraulik, ktoś musi zwykle mieć pełne kwalifikacje i licencję hydraulika, z dodatkowym certyfikatem, który pozwala mu pracować jako inspektor.

W przypadku nowych projektów budowlanych inspektor hydrauliczny sprawdza instalacje i urządzenia hydrauliczne, gdy są one wprowadzane, aby potwierdzić, że instalacja jest legalna. Inspektor hydrauliczny sprawdza otwory wentylacyjne, pułapki, krany, osprzęt i linie. Może on również poprosić o dowód, że hydraulicy wykonujący pracę są licencjonowani i że ich licencje są aktualne. Niektórzy inspektorzy hydraulików wybierają specjalizację w instalacjach mieszkaniowych lub komercyjnych, podczas gdy inni mogą kontrolować oba typy. Jeśli instalacja hydrauliczna nie przejdzie inspekcji, budowniczy zostanie zacytowany, a problemy zidentyfikowane przez inspektora hydraulika muszą zostać naprawione.

Po szeroko zakrojonych remontach obejmujących systemy hydrauliczne inspektor może zostać ponownie wysłany w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i legalności hydrauliki. Może to być szczególnie ważne, gdy ludzie modernizują stare systemy hydrauliczne, ponieważ błędy mogą być kosztowne lub niebezpieczne, gdy ludzie wymieniają całe systemy hydrauliczne. Inspektorzy wodno-kanalizacyjni mogą być również wezwani, gdy pojawi się problem z systemem wodno-kanalizacyjnym, na przykład gdy firma wodociągowa podejrzewa, że ​​restauracja odprowadza tłuszcz bezpośrednio do kanalizacji.

W przypadku hydraulików, którzy nie lubią pracy w terenie, można pracować jako egzaminator planów hydraulicznych. Egzaminatorzy planów sprawdzają proponowane układy hydrauliczne i planują ustalić, czy system będzie zgodny z kodem hydraulicznym. Wydawanie planów przez egzaminatora jest często ważną częścią procesu ubiegania się o pozwolenie na budowę. Podczas kontroli systemów hydraulicznych na miejscu inspektor często sprawdza plany hydrauliczne w celu ustalenia, czy fizyczna instalacja hydrauliczna jest zgodna z proponowanym planem, a on lub ona może poprosić o wyjaśnienie, jeśli istnieje zmiana.

Inspektorzy mogą być zatrudnieni na różnych szczeblach rządu. We wszystkich przypadkach ich głównym celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa publicznego poprzez upewnienie się, że systemy hydrauliczne są odpowiednie do zadań, do których są wykorzystywane. Inspektorzy hydraulicy są również zaniepokojeni naruszeniami kodu, które mogą być wskazówkami dla nielegalnej działalności, takimi jak hydraulika w garażu, co może sugerować, że jest on używany dla jednostki babci.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?