Co robi głowa wioski?

Głowa wioski jest przywódcą społeczności w małym miasteczku lub wiosce o prostej strukturze politycznej. Głowy wsi często kojarzą się z życiem plemiennym, w którym członkowie społeczności mają zazwyczaj bliskie powiązania genetyczne i społeczne. System wyboru głowy różni się w zależności od regionu i tradycji kulturowych. Przeprowadzono szereg badań dotyczących życia na wsi, aby dowiedzieć się więcej o systemach politycznych stosowanych w społecznościach na całym świecie.

Zwykle głowa wioski jest starszym ze społeczności, odzwierciedlającym powszechne postawy społeczne, że starsi dorośli powinni być szanowani i szanowani. Starsi społeczności mogą być postrzegani jako naturalne autorytety w wielu tematach, a także mają znaczący wpływ, co czyni ich dobrymi wyborami dla przywódców wsi. Niektórzy są wybierani z puli kandydatów, podczas gdy inni mogą zajmować odziedziczone stanowisko, przygotowując się do zostania głową wsi od najmłodszych lat.

Zwykle władza wodza wioski jest ograniczona. Osoba ta może działać jako mediator w sporach i może wydawać zalecenia, ale nie może zmusić stron do przestrzegania uchwały. Podobnie, przywódcy wioski nie mogą nakazywać mieszkańcom wioski ukończenia działań. Zazwyczaj autorytet sprawowany jest poprzez promowanie środków współpracy w celu rozwiązania różnych aspektów życia na wsi, takich jak polowanie, bezpieczeństwo, ogrodnictwo i tak dalej. Głowa wioski może dawać przykład, zachęcając innych członków wioski do wykonania zadań, rozpoczynając je i prosząc ludzi o przejęcie.

W niektórych regionach przywódca wioski może być także przywódcą religijnym społeczności, podczas gdy w innych tak nie jest. Wodzowie wioski mogą mieć ceremonialne obowiązki i obowiązki, w tym prowadzić spotkania społeczności, rozdzielać zasoby dla członków społeczności i nadzorować wydarzenia takie jak małżeństwa. Głowa wioski może mieć ceremonialne szaty i rekwizyty do użycia podczas tych wydarzeń.

Często taką pozycję zajmuje mężczyzna, ale nie zawsze tak jest. Niektóre społeczności mają przywódców różnych grup płci, podczas gdy w innych można oczekiwać, że kobiety zajmą stanowiska kierownicze. Głowa wioski zwykle komunikuje się z innymi wioskami w okolicy i może być odpowiedzialna za organizację imprez kooperacyjnych, od obrony regionu, od najazdów wojskowych po regionalne targi i imprezy.

Antropolodzy zainteresowani plemiennymi strukturami politycznymi mogą spotkać się z szefami wsi podczas pracy w terenie. Antropolodzy odwiedzający wioskę lub obszar często potrzebują pozwolenia od wodzów wioski, aby kontynuować czynności takie jak zbieranie roślin lub interakcje z mieszkańcami.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?