Co to jest redaktor akademicki?

Redaktor akademicki zazwyczaj pracuje w pełnym wymiarze godzin lub jest niezależny z wydawcami akademickimi, profesorami lub studentami w celu redagowania i korekty prac badawczych, rozpraw, manuskryptów książek naukowych lub innych publikacji związanych z edukacją. Większość redaktorów akademickich ma zaawansowane stopnie naukowe w jednej lub kilku dyscyplinach akademickich i ma silne umiejętności pisania / edytowania. Inną ważną kwalifikacją do zostania redaktorem akademickim jest dogłębne zrozumienie standardów akademickich, w tym wymagań dotyczących cytowania. Alternatywną ścieżką kariery, być może w niepełnym wymiarze godzin, może być praca redaktora akademickiego w usłudze pisania online.

Fachowa wiedza fachowa pozwalająca dokładnie sprawdzić i skorygować wszystkie formy treści akademickich przed publikacją jest ważną cechą dla redaktora akademickiego. Krótko mówiąc, redaktor akademicki musi być ekspertem „kowalem słów”. Na przykład wiele publikacji wymaga również sformatowania manuskryptów w określony sposób, do określonej czcionki i odstępów włącznie. Redaktor akademicki musi być również ekspertem w zakresie form cytowania dla określonej dyscypliny. Wymagania dotyczące przypisów, przypisów i bibliografii mogą się różnić w zależności od kierunku studiów i publikacji.

Wśród innych miejsc pracy redaktor akademicki może zdecydować się na współpracę z prasą uniwersytecką, dla indywidualnego profesora lub z think tankem. Redaktorzy akademiccy mogą współpracować z wydawcami akademickimi w celu nadzorowania edycji, formatowania i korekty dzieł naukowych. Niektórzy profesorowie współpracują z niezależnymi redaktorami akademickimi w celu przeglądu prac pisemnych pod kątem gramatyki, pisowni, stylu lub sprawdzania faktów przed formalnym przesłaniem artykułów lub manuskryptów książkowych do wydawców akademickich. Redaktor akademicki może również współpracować z ekspertami z think tanku zajmującego się polityką publiczną lub prywatną fundacją badawczą, aby przejrzeć tekst w nadchodzących publikacjach, zarówno online, jak i drukowany.

Postęp technologiczny w XXI wieku pozwolił poszerzyć możliwości redaktorów akademickich za pośrednictwem internetowych firm piszących. Firmy te oferują studentom różnego rodzaju usługi edycji i formatowania. Praca ta często pozwala redaktorowi pracować na elastyczne godziny, zarabiać dodatkowe dochody i pomagać uczniom, którzy mogą mieć problemy z zajęciami.

Zróżnicowana akademicka dziedzina edycji niekoniecznie wymaga jednolitych wymagań edukacyjnych. Jednak w Stanach Zjednoczonych wielu redaktorów akademickich uzyskało tytuł magistra lub doktorat z języka angielskiego oraz być może specjalizację z innej dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych lub nauk ścisłych. Te programy studiów mogą zapewnić wystarczające możliwości wzmocnienia umiejętności edytorskich. Wielu redaktorów akademickich ma wykształcenie dydaktyczne oraz doświadczenie jako sami autorzy publikacji.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?