Co to jest menedżer handlu międzynarodowego?

Menedżer ds. Handlu międzynarodowego jest często odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich aspektów negocjacji handlowych i polityk firmy lub rządu - lub tylko pewnego segmentu działalności handlowej. Specjaliści ci często uzyskują co najmniej licencjat z międzynarodowego biznesu lub stosunków międzynarodowych. Często starają się również biegle posługiwać się jednym lub kilkoma językami obcymi, aby zwiększyć swoje szanse na rozwój dobrze prosperującej sieci przyszłych partnerów biznesowych.

Kultywowanie zagranicznych kontaktów zarówno z urzędnikami handlowymi, jak i liderami branży jest kamieniem węgielnym udanej kariery menedżera handlu międzynarodowego. Może to działać w obu kierunkach. Może to być podbijanie sprzedaży eksportowej w obcym kraju dla producenta ze stanu. Może to również obejmować zabezpieczenie zagranicznych produktów lub usług na potrzeby krajowego importu i sprzedaży.

Niektórzy stają się menedżerami ds. Handlu międzynarodowego w firmie, która inwestuje w określone rodzaje produktów lub usług w celu importu, eksportu lub obu. Na przykład przemysł naftowy mógłby zatrudnić takiego eksperta, aby zabezpieczyć zagraniczny rynek produkowanej przez siebie ropy. Inne firmy mogą mieć szerszy zakres, wzywając menedżerów ds. Handlu do znalezienia za granicą jakichkolwiek uzgodnień dotyczących importu lub eksportu, które mogłyby przynieść zysk. Większość głównych portów i innych rodzajów centrów handlowych zatrudnia międzynarodowych menedżerów ds. Handlu, którzy nadzorują wdrażanie taryf lub jedynie katalogują, co przychodzi i odchodzi od oficjalnych danych statystycznych.

Badanie rynków zagranicznych, barier handlowych i tak zwanych rynków wschodzących pomaga menedżerowi handlu międzynarodowego zrozumieć korzyści płynące z każdego konkretnego porozumienia biznesowego. Gdy informacje te są zapisywane w pamięci, menedżerowie ci zapewniają dalekowzroczny organ nadzorczy i generator sprzedaży. Menedżer ds. Handlu międzynarodowego może odbywać podróże na kluczowe rynki kilka razy w roku lub pozostać na tym rynku zagranicznym, działając jako osoba wiodąca w firmie lub w branży oraz główny dyplomata.

Edukacja menedżera handlu międzynarodowego często obejmuje kształcenie w zakresie logistyki, szczegółów handlu, finansów i kultury. Zagłębi się także w techniki zarządzania i marketingu wspólne dla innych krajów, pomagając tym profesjonalistom uzyskać przewagę w negocjacjach, a nawet swobodnym budowaniu relacji. Koncepcja świata, który staje się „globalną wioską” pod względem kultury i biznesu, jest kamieniem węgielnym edukacji w zakresie stosunków międzynarodowych, dostarczając przyszłym menedżerom handlu dodatkowej wiedzy, której będą potrzebować, aby zdobyć kontrakty i kontakty z ludźmi, którzy nie podzielają tych samych przekonań. , zwyczaje i historia.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?