Co to jest psychologia sądowa?

Psychologia sądowa to dziedzina psychologii stosowanej, która zajmuje się procesem prawnym i systemem wymiaru sprawiedliwości. Wszelkie usługi psychologiczne świadczone na rzecz legalnej społeczności można uznać za psychologię sądową. Psycholog sądowy może być zobowiązany do odegrania roli klinicznej, sądowej lub obu. Większość psychologów sądowych koncentruje się na zastosowaniu badań psychologicznych do zasad wymiaru sprawiedliwości.

Psychologia sądowa zajmuje się psychologicznymi aspektami przestępstwa lub postępowania cywilnego. Dotyczy gromadzenia, badania i przedstawiania dowodów w celu ułatwienia podjęcia decyzji prawnej. W systemie prawnym psychologia sądowa zapewnia środki do egzekwowania prawa, biorąc pod uwagę ludzkie zachowanie. Psycholog sądowy może zostać wezwany do rozróżnienia między zachowaniem przestępczym a zachowaniem człowieka, które może być spowodowane zaburzeniem równowagi psychicznej.

Konieczne jest, aby psychologowie sądowi byli dobrymi psychologami klinicznymi. Psychologowie kliniczni oceniają i leczą pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Psychologowie sądowi muszą wchodzić w interakcje z osobami prezentującymi zaburzenia zdrowia psychicznego w kontekście prawnym. Psycholog sądowy może rozpatrywać zarówno sprawy cywilne, jak i karne.

W ramach wymiaru sprawiedliwości istnieje wiele obszarów, w których wykorzystuje się psychologię sądową i zatrudnia się psychologów sądowych. Usługi więzienne, w tym więzienia i więzienia; szpitale psychiatryczne; organy scigania; wspólnotowe ośrodki zdrowia psychicznego; a ośrodki dla nieletnich to tylko niektóre obszary, w których stosuje się psychologię sądową. W ramach tych ustawień psycholog sądowy wykonuje wiele różnych ról.

Wiele osób myli psychologię sądową z naukami sądowymi. Chociaż są one podobnymi polami, istnieje kilka bardzo specyficznych różnic między nimi. Kluczową różnicą jest fakt, że psychologia sądowa służy do analizy wszystkich perspektyw psychologicznych, a nie dowodów fizycznych. Psycholog sądowy zajmuje się również wieloma kwestiami prawnymi, które są niezbędnymi elementami do zrozumienia zachowania przestępczego.

Na specjalistyczną wiedzę psychologa sądowego można się powołać z różnych powodów, w tym z leczenia przestępców chorych psychicznie, konsultacji w sprawie wyboru ławy przysięgłych oraz analizy zachowania, umysłu i motywów przestępcy. Psychologowie sądowi mają specjalistyczną wiedzę zarówno na temat prawa, jak i metod psychologii klinicznej. Oczekuje się, że psycholog sądowy będzie na bieżąco śledził nie tylko leczenie psychologiczne, ale także kwestie prawne, takie jak nowe i zaktualizowane przepisy i polityki.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?