Co jest zaangażowane w szkolenie EHR?

Szkolenie EHR lub szkolenie w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej obejmuje nauczenie personelu, jak korzystać z tych nowych technologii w celu śledzenia historii medycznej pacjenta między różnymi świadczeniodawcami. Obejmuje to różne ogólne kwestie związane z dokumentacją użytkownika końcowego, kompetentnym prowadzeniem dokumentacji i spójnym wdrażaniem w całym biurze opieki zdrowotnej lub placówce. Wiele różnych rodzajów pracowników może być zaangażowanych w handel EHR dla firmy medycznej.

W najszerszym tego słowa znaczeniu szkolenie EHR polega po prostu na pokazaniu każdemu pracownikowi medycznemu, jak praktycznie wykorzystać elektroniczną dokumentację medyczną w swojej roli klinicznej. Poza tym istnieje jednak pomysł, aby personel dydaktyczny wdrożyć początkowy system i jak go używać, aby zachować zgodność ze standardami środowiska medycznego. Jednym z aspektów szkolenia w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, który może być znaczący dla niektórych firm medycznych, jest stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uniknięcia pewnych rodzajów błędów lekarskich.

Nauczając personel, jak wdrażać EHR, biznes medyczny może organizować wstępne szkolenia dla użytkowników najwyższego poziomu, którzy z kolei będą szkolić innych w zakresie nowych technologii. Tego rodzaju szkolenie z wdrażania EHR może koncentrować się na graficznym interfejsie użytkownika lub graficznym interfejsie użytkownika oprogramowania. W tym miejscu pracownicy krytycznie patrzą na elementy sterujące i prezentacje wizualne, które określą, w jaki sposób ich pracownicy wykorzystują te cyfrowe zasoby do przechowywania danych.

Oprócz wdrożenia, biura medyczne korzystają z wielu różnych rodzajów szkoleń z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej dla różnych członków personelu. Można je podzielić na rolę, jaką pełnią ci pracownicy, od farmaceutów i pracowników laboratorium po techników, a także lekarzy, pielęgniarki, a nawet personel recepcji i rachunków. Można go również podzielić na wydziały, na przykład gdzie ambulatoryjne szkolenie EHR może być inne niż ambulatoryjne szkolenie EHR w branży medycznej.

Innym aspektem tego rodzaju szkolenia dotyczącego dokumentacji medycznej jest zgodność z ustalonymi protokołami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie elektroniczna dokumentacja medyczna zyskuje na popularności, istnieje pomysł na przestrzeganie przepisów ustawy HIPAA lub ustawy o przenośności i rozliczalności ubezpieczeń zdrowotnych. To ustawodawstwo reguluje wykorzystanie danych dotyczących zdrowia pacjenta i zapewnia poufność tych informacji. Ustanowiono surowe standardy dotyczące korzystania z dokumentacji cyfrowej lub papierowej, przy czym firmy medyczne mogą odnieść korzyść z faktu, że wiele szkoleń z elektronicznej dokumentacji medycznej koncentruje się na zgodności z tego rodzaju standardami.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?