Jakie są różne rodzaje strategii handlu opcjami?

Strategię handlu opcjami można podzielić na trzy odrębne kategorie: uparty, niedźwiedzi i neutralny. Dostępne są opcje kupna lub sprzedaży w formie połączeń i sprzedaży. Różne kombinacje kupna i sprzedaży kupna i sprzedaży są podstawą prostych i złożonych strategii handlu opcjami. Strategie te można wykorzystać do zdefiniowania ryzyka i korzyści związanych z pozycją.

Zwyżkowa strategia handlu opcjami jest stosowana, gdy inwestor przewiduje wzrost wartości aktywów bazowych. Najbardziej podstawową strategią zwyżkową jest kupowanie połączenia. Ta strategia daje inwestorowi prawo do zakupu składnika aktywów po ustalonej cenie w ustalonym terminie lub wcześniej. Zakup połączenia naraża tradera na nieograniczony potencjał zysku, ograniczając jednocześnie ryzyko do premii zapłaconej za opcję. Spready byków, spready kupna z proporcjami i krótkie zakłady to tylko niektóre z wielu strategii zwyżkowych.

Strategię handlu opcjami niedźwiedziami stosuje się, gdy inwestor przewiduje spadek wartości aktywów bazowych. Najbardziej podstawową strategią niedźwiedzi jest kupowanie put. Ta strategia daje traderowi prawo do sprzedaży składnika aktywów po ustalonej cenie w ustalonym terminie lub wcześniej. Zapewnia to również nieograniczony potencjał zysku, ograniczając jednocześnie stratę do składki zapłaconej za opcję. Spready kalendarzowe, spready niedźwiedzi i rozmowy o sprzedaży to niektóre z niedźwiedzi strategii.

Strategię handlu opcjami neutralnymi stosuje się, gdy inwestor przewiduje, że instrument bazowy będzie handlował w określonym przedziale cen. Inwestor może czerpać zyski z tego rodzaju transakcji, jeśli w aktywach występuje niewielki ruch kierunkowy. Jedną z klasycznych transakcji opcji neutralnych jest opcja kupna zabezpieczonego, zwana również zapisem kupna. Inwestor może posiadać lub kupić składnik aktywów i sprzedać połączenie w celu odebrania premii. Koła, duszenia i motyle to strategie neutralne.

Kombinacje kupna i sprzedaży sprzedaży i połączeń mogą wydawać się bez końca. Wiele strategii handlu opcjami zostało zorganizowanych i zautomatyzowanych przez brokerów opcji. Wybór odpowiedniej strategii handlu opcjami dla konkretnej transakcji lub okoliczności będzie wymagał czasu.

Przed rozpoczęciem handlu inwestorzy powinni poznać i zrozumieć związane z nimi ryzyko oraz możliwe nagrody. Inwestor nie powinien wchodzić na arenę opcji bez dobrej podstawowej wiedzy na temat działania strategii handlu opcjami. Istnieje wiele stron internetowych, które oferują przedsiębiorcom bezpłatne zasoby edukacyjne.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?