Co to jest kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe?

Kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie finansowe wydawane przez podmioty sektora publicznego lub agencje rządowe. Ten raport finansowy zawiera informacje dotyczące wpływów kapitałowych, wydatków, aktywów i inne informacje finansowe dotyczące organizacji. Chociaż kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe działa podobnie jak sprawozdania finansowe prywatnej firmy, przedstawia informacje inaczej, ponieważ większość agencji rządowych stosuje rachunkowość funduszy. Rachunkowość funduszy tworzy różne konta dla różnych sposobów wykorzystania funduszy zebranych przez organizacje sektora publicznego lub agencje rządowe.

Kompleksowe roczne sprawozdania finansowe zwykle zawierają trzy sprawozdania finansowe rządu. Sprawozdanie z działalności, bilans i rachunek przepływów pieniężnych są zazwyczaj najpopularniejszymi sprawozdaniami finansowymi rządu. Ponieważ organizacje publiczne i agencje rządowe stosują rachunkowość funduszy, dla każdego funduszu można utworzyć zestawienie działalności. Te indywidualne oświadczenia są następnie wykorzystywane do tworzenia zagregowanego sprawozdania z działalności w celu przedstawienia przeglądu najwyższego poziomu działalności finansowej organizacji lub agencji. Informacje na temat sprawozdania z działalności są podobne do rachunku zysków i strat spółki z sektora prywatnego; informacje są zwykle ograniczone do wpływów kapitałowych i wydatków dla każdego funduszu.

Kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe może również zawierać bilans organizacji sektora publicznego i agencji rządowej. To rządowe sprawozdanie finansowe obejmuje aktywa będące własnością organizacji lub podmiotu oraz zobowiązania wobec firm lub agencji zewnętrznych. Bilans jest zwykle sporządzany jako raport zbiorczy dla wszystkich funduszy zgłoszonych przez organizację sektora publicznego lub agencję rządową.

Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie środki wygenerowane z wpływów podatkowych, inwestycji publicznych lub prywatnych, odsetek z rachunków bankowych i innych różnych źródeł dochodów. W tym zestawieniu wymieniono również wypływy środków pieniężnych za określony okres. Kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe zawiera te informacje, aby osoby fizyczne mogły zrozumieć, w jaki sposób organizacja sektora publicznego lub agencja rządowa wykorzystała zebrane lub wygenerowane środki pieniężne.

Organizacje sektora publicznego i agencje rządowe mogą często zawierać różne różne informacje zarządcze lub inne oceny, a także sprawozdania finansowe rządu w kompleksowym rocznym raporcie finansowym. Stwierdzenia te mogą zawierać wyjaśnienia dotyczące istotnych wyzwań i zasad organizacyjnych, które dostarczają informacji, dlaczego przychody wzrosły lub spadły bardziej niż oczekiwano. Informacje te pomagają również zrozumieć, w jaki sposób zebrano wszystkie przychody, dlaczego poniesiono wydatki oraz jak organizacja lub agencja planuje wydać nadwyżkę kapitału lub pokryć niedobory wymienione w raporcie finansowym. Grupy nadzorujące mogą również korzystać z kompleksowego rocznego sprawozdania finansowego w celu ustalenia, jak odpowiedzialne są organizacje sektora publicznego lub agencje rządowe podczas zbierania i wydawania pieniędzy pobranych od obywateli.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?