Co to jest bieżąca odpowiedzialność?

Zobowiązania krótkoterminowe to wszelkiego rodzaju zobowiązania lub długi, które mają zostać uregulowane w całości w ciągu jednego roku kalendarzowego. Przykładami tego rodzaju zobowiązań mogą być faktury za towary, które mają zostać spłacone w ciągu trzydziestu dni od otrzymania, krótkoterminowe pożyczki, które muszą zostać spłacone w ciągu sześciu miesięcy do roku, a nawet wszelkie długi, które należy spłacić natychmiast. W większości sytuacji bieżące zobowiązanie jest zaspokojone poprzez wykorzystanie dostępnych środków pieniężnych w celu spłaty zadłużenia, przy użyciu uporządkowanego harmonogramu, który minimalizuje kumulację dodatkowego zadłużenia w postaci obciążeń finansowych.

Jedna z najczęstszych form zobowiązań bieżących obejmuje wydatki miesięczne, które są udokumentowane w księgach jako zobowiązania do zapłaty. Do tego rodzaju zobowiązań należą podstawowe miesięczne wydatki, takie jak czynsz lub spłata kredytu hipotecznego, rachunki za media oraz minimalne płatności z tytułu pożyczek lub kont kredytowych. Tego rodzaju zobowiązania znajdują się w bilansie. W niektórych przypadkach pozycje są ustalane na podstawie terminu wymagalności związanego z każdym zobowiązaniem, co ułatwia spłatę każdego zadłużenia w tym dniu lub przed tą datą, a tym samym pozwala uniknąć stosowania opóźnionych opłat lub dodatkowych odsetek.

Prawidłowe rozliczenie bieżącego zobowiązania jest ważne, ponieważ wielu kredytodawców przyjrzy się tym wydatkom, rozważając przedłużenie pożyczki. Łączna kwota połączonych zobowiązań przypadających każdego miesiąca zostanie porównana z aktywami gotówkowymi dostępnymi na pokrycie tych zobowiązań dłużnych. W przypadku wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw podstawą aktywów gotówkowych jest miesięczny dochód lub dochód, który otrzymuje. Jeżeli pożyczkodawca uważa, że ​​stosunek bieżącego zobowiązania wnioskodawcy do jego aktywów bieżących wskazuje, że pożyczka może zostać spłacona zgodnie z warunkami umowy pożyczki, szanse na uzyskanie pożyczki są znacznie większe.

Identyfikacja bieżących zobowiązań i zarządzanie nimi leży w najlepszym interesie każdego gospodarstwa domowego, firmy lub innego rodzaju podmiotu. Takie postępowanie pomaga utrzymać wyższy rating kredytowy, zwłaszcza jeśli wierzyciele regularnie zgłaszają, że minimalne płatności są otrzymywane na czas i że długi są regulowane zgodnie z warunkami. Nieprzestrzeganie tego może narazić rating kredytowy, a tym samym utrudnić uzyskanie finansowania i kredytu, gdy jest to potrzebne lub pożądane. Z czasem brak odpowiedzialnego zarządzania bieżącą odpowiedzialnością może doprowadzić do całkowitego upadku jednostki i może doprowadzić do bankructwa.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?