Co to jest wydajność do najgorszego?

Rentowność do najgorszego rozumiana jest jako rentowność do terminu wykupu obligacji, gdy miał miejsce najgorszy możliwy zestaw okoliczności. Jako najniższa ze wszystkich prognoz rentowności do terminu wymagalności, rentowność do najgorszego przyjmuje szereg różnych założeń i stosuje je do rentowności obligacji. Takie podejście pomaga wykazać, jakie czynniki mogą mieć negatywny wpływ na zwrot z obligacji.

Kilka czynników branych pod uwagę przy obliczaniu najgorszych obliczeń jest dość powszechnych, podczas gdy inne zwykle niosą ze sobą znacznie mniejsze szanse na wystąpienie. Zasadniczo założenia są przedstawione jako proste terminy przyczynowo-skutkowe. Na przykład, jeśli nie ma przedpłaty związanej z emisją obligacji, istnieje prawdopodobieństwo, że rentowność rynku okaże się wyższa niż kupon. Jednocześnie, jeśli przewiduje się, że rentowność rynku będzie niższa niż kupon, zakłada się przedpłatę.

Ponieważ rentowność do najgorszego oznacza najniższą możliwą wycenę rentowności do terminu wymagalności, obliczenia są ważnym czynnikiem przy rozważaniu emisji obligacji. Spojrzenie na to, co może mieć wpływ na wartość inwestycji, dopuszczając różnego rodzaju komplikacje, pomoże inwestorowi lepiej zrozumieć, jaki rodzaj obniżonego zwrotu może wystąpić. Takie podejście może pomóc potencjalnemu inwestorowi rozważyć obligację w szerszym kontekście, a nie tylko w najlepszym przypadku.

Jednocześnie wydajność do najgorszego nie powinna być brana pod uwagę w nietypowy sposób. W większości przypadków wydajność do najgorszego to nie więcej niż jedna możliwość tego, jak przebiegnie inwestycja. Chociaż strategia jest pomocna w badaniu wszystkich możliwych scenariuszy związanych z emisją obligacji, wyniki tych prognoz powinny być zrównoważone przy założeniu, że ostateczna rentowność emisji obligacji będzie bardziej zgodna z pierwotnymi prognozami przedstawionymi przez instytucję emitującą obligacje więź.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?