Co to jest linia kredytowa zaliczkowa?

Przedterminowa linia kredytowa (ALOC) jest rodzajem odnawialnej linii kredytowej ustanowionej do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. W przeciwieństwie do innych rodzajów finansowania, przedpłacona linia kredytowa nie jest przeznaczona na określone zastosowania, co czyni ją idealną jako źródło zapasowe do zarządzania nieprzewidzianymi możliwościami finansowymi lub pewnego rodzaju niepowodzeniem finansowym. W wielu przypadkach zabezpieczona jest przedterminowa linia kredytowa przy użyciu kwalifikowalnego składnika aktywów, chociaż niektórzy pożyczkodawcy udzielą niezabezpieczonej linii kredytowej kwalifikowanym klientom.

Jedną z głównych korzyści z wcześniejszej linii kredytowej jest możliwość uzyskiwania pieniędzy w razie potrzeby i bez potrzeby przechodzenia przez pewien rodzaj procesu kwalifikacyjnego. Na przykład, jeśli właściciel domu ustanowił ALOC i potrzebował funduszy na spłatę rachunków medycznych po przeżyciu pewnego rodzaju wypadku, można temu zaradzić, po prostu wypisując czek na tej linii kredytowej. Pozwala to właścicielowi spłacić saldo w kategoriach, które zwykle przewyższają inne formy finansowania, unikają negatywnych wpisów w raportach kredytowych i nadal potrafią pokryć normalne wydatki gospodarstwa domowego bez większych trudności.

Wiele instytucji zapewniających wcześniejszą linię kredytową wymaga od wnioskodawcy spełnienia podstawowych kryteriów, takich jak ocena wiarygodności kredytowej powyżej określonego poziomu. Wnioskodawca musi również wykazać się historią odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i ogólnie wykazywać zdolność do spłaty wszelkich pożyczonych środków na linię kredytową zgodnie z warunkami dotyczącymi tej linii. W zamian za spełnienie tych kwalifikacji zatwierdzony wnioskodawca otrzymuje dostęp do linii kredytowej w dowolnym momencie i płaci odsetki tylko od salda tej linii kredytowej, która jest aktywnie wykorzystywana na początku każdego okresu rozliczeniowego. Często oprocentowanie naliczane od linii kredytowej jest konkurencyjne w stosunku do innych opcji finansowania, a jednocześnie zapewnia poziom wygody, który trudno jest dopasować.

Nie jest niczym niezwykłym, że instytucje finansowe ustanawiają szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z przedterminowej linii kredytowej. Na przykład pożyczkodawca może ustalić minimalną kwotę, którą należy pożyczyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że jeśli właściciel linii kredytowej potrzebuje finansowania na kwotę niższą niż to minimum, może on wybrać inne źródło finansowania. Alternatywnie, właściciel może pożyczyć tę minimalną kwotę, uregulować wszelkie powstałe zobowiązania finansowe i wykorzystać resztę do dokonania płatności salda pozostałej linii kredytowej. Zakładając, że cała kwota zostanie spłacona w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym została pożyczona, istnieje duża szansa, że ​​właściciel nie będzie w ogóle winien odsetek.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?