Co to jest projekt inwestycyjny?

Projekt inwestycyjny to alokacja zasobów z oczekiwaniem rentownego zwrotu z alokacji w przyszłości. Zwrot jest zazwyczaj przewidywany na ponad rok w przyszłości. Alokacja zasobów generujących zwroty, które przynoszą korzyści w bieżącym roku, są jedynie wydatkami na wydatki operacyjne. Jednym z podstawowych elementów projektu inwestycyjnego jest fakt, że inwestycja jest związana raczej z długoterminowym niż krótkoterminowym.

Kiedy dana osoba ma nadmiar zasobów, takich jak pieniądze, zwykle chce coś z nimi zrobić, aby były dla niego jak najbardziej użyteczne. Idealnie, większość nadwyżki osoby powinna być właściwie wykorzystana, aby wygenerować jak najwięcej korzyści. Na przykład, jeśli dana osoba ma dom wakacyjny, który może wynająć w tygodniach, kiedy go nie używa, często lepszym rozwiązaniem byłoby przydzielenie nadwyżki zasobów niż pozostawienie domu pustego. Wynajęcie domu generuje pieniądze lub zwrot z inwestycji dokonanych w nieruchomości, które wykraczają poza przyjemność właściciela, gdy tam jest.

Inwestorzy niekoniecznie muszą wybierać sposób wykorzystania nadwyżki zasobów, która generuje najwyższy zwrot. Niektórzy inwestorzy mają różne priorytety i mogą potrzebować natychmiastowej dostępności nadwyżki środków, zamiast generować jak najwięcej pieniędzy. W ramach projektu inwestycyjnego istnieje jednak możliwość alokacji nadwyżki zasobów w perspektywie długoterminowej, z oczekiwaniem, że inwestycja pozostanie w projekcie, dopóki nie osiągnie stabilnego etapu generowania dochodu i nie będzie w stanie spłacić inwestorów.

Tego rodzaju projekty są oceniane na podstawie rentowności. Realny projekt inwestycyjny zaoferuje atrakcyjne oprocentowanie, dzięki któremu pożyczka z pieniędzy będzie opłacalna dla inwestora, a odsetki i zwrot kapitału inwestorowi zostaną wypłacone w odpowiednim czasie. Przydatność projektu często będzie zależeć od jego zdolności do konsekwentnego generowania dodatnich przepływów pieniężnych w celu spełnienia tych zobowiązań.

W niektórych przypadkach zwrot z alokacji zasobów na projekt inwestycyjny przynosi korzyści, a nie pieniądze. Na przykład zwykły projekt inwestycyjny to inwestycja w nieruchomości. Nieruchomość wyceniana jest na podstawie czynszów, które może wygenerować, a zwrot z inwestycji oczekiwany jest w formie pieniężnej. Z kolei inwestycja w kształcenie lub szkolenie osoby przynosi korzyść, a nie bezpośredni zwrot gotówki. Ten rodzaj projektu inwestycyjnego w zasoby ludzkie ma na celu uzyskanie różnego rodzaju zwrotów, które odpowiadają niemonetarnym celom inwestora.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?