Jakie jest zapotrzebowanie na rynku?

Zapotrzebowanie rynku definiuje się jako całkowitą kwotę zakupów produktu lub rodziny produktów w ramach określonej grupy demograficznej. Dane demograficzne mogą opierać się na czynnikach takich jak wiek lub płeć lub obejmować całkowitą kwotę sprzedaży generowaną w określonej lokalizacji geograficznej. Ocena popytu na rynku jest jednym z najważniejszych sposobów, w jaki firmy decydują, co sprzedać i jak sprzedawać wytwarzane przez siebie produkty.

Bardzo ważna jest właściwa ocena zapotrzebowania rynku na dany produkt. Brak dokładnego przewidywania pożądalności towaru lub usługi może prowadzić do poziomów produkcji przekraczających liczbę jednostek, które faktycznie zostaną sprzedane. W rezultacie firma ma ogromny zapas gotowych produktów, które nie generują żadnego zysku. W niektórych przypadkach niewystarczające prognozowanie popytu na rynku wystarczy, aby zmusić firmę do rezygnacji z działalności.

Najczęstszym sposobem oceny celowości towarów i usług w ramach danej grupy demograficznej jest wdrożenie ustrukturyzowanej analizy popytu na rynku. Zasadniczo proces ten ma na celu identyfikację konsumentów, którzy są zainteresowani produktami na tyle, aby faktycznie je kupić. W ramach analizy rynku badanie pomaga określić wielkość rynku. Umożliwia to ustalenie, czy firma musi dbać o zainteresowanie konsumentów konkretnymi grupami demograficznymi, aby generować nowe interesy lub jednocześnie kultywować kilka różnych rynków, aby utrzymać zyski.

Ponieważ popyt na rynku może się zmieniać w czasie, firmy inwestują zasoby w ciągłe sprawdzanie aktualnego stanu potrzeb i potrzeb konsumentów. Ten trwający proces często pozwala firmom pozostać konkurencyjnym w stosunku do innych firm, które również są ukierunkowane na te same rynki, a także zachować zainteresowanie obecnych klientów, wprowadzając ulepszenia do istniejących produktów i ewentualnie wprowadzając nowe produkty, które są również interesujące dla tych samych klientów. Na przykład firma produkująca kosiarki może wprowadzić specjalną linię noży do kosiarek, jeśli badanie marketingowe wykaże, że konsumenci będą zainteresowani nowym produktem w wystarczającej liczbie, aby wysiłek był opłacalny.

Solidna strategia popytu na rynku może również pomóc firmom w określeniu nadchodzących trendów przed konkurencją. Na przykład kilku producentów sprzętu biurowego w latach siedemdziesiątych wykorzystało wyniki badań rynkowych do opracowania, że ​​maszyny do pisania straciłyby atrakcyjność, ponieważ komputery stacjonarne stały się bardziej przyjazne dla użytkownika. W rezultacie firmy te były w stanie stworzyć strategie, które pozwoliły im na stopniowe zmniejszanie produkcji maszyn do pisania przy powolnym wdrażaniu produkcji komputerów kompaktowych. Ponieważ właściwie ocenili popyt na rynku, firmy te były w stanie utrzymać zyski w latach 80. i później, ponieważ komputer stacjonarny stał się podstawą zarówno w domu, jak i biurze.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?