Co to jest rozwój rynku?

Rozwój rynku to technika marketingowa mająca na celu zwiększenie rynku firmy w celu poszerzenia bazy klientów w celu sprzedaży większej liczby produktów. Istnieje kilka podejść, które można wykorzystać do powiększenia rynku, od pozyskiwania klientów konkurencyjnych firm po ekspansję do wcześniej nieobsługiwanego segmentu rynku. Praktyki te są organizowane i prowadzone przez personel marketingowy, który może pracować w firmie lub być konsultowany w celu pomocy w rozwoju rynku.

Gdy firma uważa, że ​​musi zwiększyć rozmiar swojego rynku, pierwszym krokiem jest zazwyczaj opracowanie profilu, aby dowiedzieć się, jakie segmenty rynku są obecnie obsługiwane. To badanie obejmuje analizę rodzajów klientów firmy i ich klientów. Informacje te są wykorzystywane do opracowania wydajnej i kompleksowej strategii rozwoju rynku. Firmy muszą stosować opłacalne strategie, aby nie wydać więcej pieniędzy na rozwój rynku, niż mogłyby potencjalnie zarobić na ekspansji rynku.

Jednym z aspektów rozwoju rynku jest zainteresowanie obecnych klientów produktami i usługami, których obecnie nie kupują. Obejmuje to nowo wprowadzone produkty i usługi. Tacy klienci mogą być potencjalnie łatwą sprzedażą, ponieważ mają już relacje z firmą i mogą być predysponowani do rozszerzenia tej relacji. Inna taktyka wymaga zidentyfikowania konsumentów kupujących od konkurencyjnych firm i znalezienia sposobów, aby do nich przemówić, takich jak oferowanie ukierunkowanych promocji.

Klienci, którzy w ogóle nie kupują produktu ani usługi, są rynkiem potencjalnie niewykorzystanym. Rozwój rynku może koncentrować się na wprowadzeniu ich do firmy lub marki, aby zainteresować ich i stać się klientami. Wreszcie firmy mogą rozszerzyć swoje rynki. Jeśli firma sprzedaje tylko w jednym regionie lub koncentruje się na danych demograficznych, może rozszerzyć swój zasięg, aby zwiększyć wielkość swojego rynku.

Opracowanie silnej strategii rozwoju rynku jest ważnym aspektem pomagającym firmie się rozwijać. Jeśli firmy są ograniczone jedynie niewielkim udziałem w rynku, mogą mieć trudności ze sprzedażą większej liczby produktów, pozyskiwaniem kapitału i rozszerzaniem działalności. Małe firmy z ograniczonym doświadczeniem marketingowym mogą zwrócić się w tym celu do konsultantów, podczas gdy doświadczone duże firmy mają wewnętrzne działy marketingu, które mogą być odpowiedzialne za rozwój rynku. Jest to ciągła część prowadzenia działalności gospodarczej dla odnoszących sukcesy firm.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?