Jakie są różne typy skanów PET?

Różne rodzaje skanów pozytronowej tomografii emisyjnej lub skany PET można wykorzystać do oceny wielu układów w ciele człowieka. Chociaż mechanizm tworzenia wszystkich obrazów PET jest taki sam, bez względu na test, wprowadzanie materiałów radioaktywnych do różnych części ciała może pomóc lekarzom w dokładnym zbadaniu sposobu działania konkretnego narządu, w tym lub układu. Te skany są często używane do wykrywania nowotworów i oceny skuteczności leczenia raka pacjenta. Można je również stosować do monitorowania pracy serca i układu krążenia, układu oddechowego, mózgu i funkcji organizmu, takich jak metabolizm glukozy.

Wszystkie skany PET rozpoczynają się od podania materiałów radioaktywnych. Materiały te zwykle podaje się dożylnie, choć można je również połknąć lub wdychać. Gdy materiały te dotrą do docelowego narządu lub układu, lekarz może zrobić ich zdjęcie za pomocą skanera PET.

Niektóre z najczęstszych skanów PET to te stosowane w onkologii. Za pomocą skanów PET lekarze mogą określić dokładny rozmiar i pozycję guzów, a jeśli w ciągu kilku tygodni lub miesięcy zostanie zrobionych wiele zdjęć, to jak zmienia się rak w czasie. Te skany mogą pomóc lekarzom dowiedzieć się, czy leczenie działa u pacjenta. Możliwe jest również użycie skanów PET w celu ustalenia, czy rakotwórczy wzrost w jednym narządzie lub układzie już rozprzestrzenił się na inne części ciała.

Skany PET można również wykorzystać do oceny stanu serca i układu krążenia pacjenta. Radioaktywne chemikalia we krwi można wykorzystać do określenia, jak dobrze płynie krew i czy pacjent skorzystałby na operacji bypassu. Mogą również pomóc lekarzom w określeniu ogólnego stanu zdrowia serca, pokazując skuteczność serca w pompowaniu krwi w całym ciele. Tego rodzaju skany zwykle obejmują wprowadzanie radioaktywnego związku chemicznego do krwioobiegu pacjenta.

Inne typy skanów PET mogą skupiać się całkowicie na jednej części ciała, często mózgu. Te skany można wykorzystać do wyszukiwania nieprawidłowości, takich jak guzy lub obszary martwych komórek, które mogą wskazywać na poprzedni udar. Można je również wykorzystać do pomocy lekarzom w ustaleniu przyczyny problemów z ośrodkowym układem nerwowym, takich jak drgawki. W badaniach medycznych można użyć innych rodzajów skanów PET, aby pomóc w mapowaniu zdrowego mózgu.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?