Jakie są skutki alkoholu dla mózgu?

Wpływ alkoholu na mózg jest ogromny i szkodliwy, gdy spożywa się duże ilości napojów alkoholowych. Alkohol znajdujący się u podstawy mózgu może mieć poważny wpływ na móżdżek, który kontroluje dużą część funkcji motorycznych człowieka. Może również zmieniać funkcję hipokampa, który znajduje się w centrum mózgu i przechowuje wspomnienia. Mogą również zostać zakłócone normalne funkcje płata czołowego, odpowiedzialne za planowanie i osąd między innymi funkcjami. Chociaż wpływ alkoholu na mózg może być tymczasowy, gdy jest spożywany z umiarem, substancja ta może trwale zmieniać i uszkadzać rozmiar i funkcję tych części, jeśli spożycie alkoholu zostanie nadużywane na dłuższą metę.

Alkohol stosunkowo szybko dociera do mózgu przez krew. Po wejściu do środka widoczne są skutki alkoholu w mózgu. Po spożyciu wystarczającej ilości substancja zaczyna spowalniać działanie móżdżku, odpowiedzialnego za przekształcanie myśli rozwijanych w mózgu na ruchy. Może to powodować trudności w chodzeniu i obsłudze przedmiotów, a także wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu.

Hipokamp jest kolejnym obszarem mózgu w znacznym stopniu dotkniętym alkoholem. Ta część mózgu przechowuje krótko- i długoterminowe wspomnienia, a także zdolność osoby do poruszania się po swoim otoczeniu, zwaną nawigacją przestrzenną. Kiedy alkohol przedostaje się do tej części mózgu, osoba może stracić poczucie czasu, czasowo zapomnieć o znanych sobie informacjach przed wypiciem alkoholu lub nie mieć wiedzy na temat picia, gdy alkohol opuści swój system. Wpływ na nawigację przestrzenną powoduje, że osoba pijąca jest niezdarna i może spowodować, że wpadnie ona na przedmioty, potknie się i skręci podczas chodzenia. Podczas jazdy alkohol powoduje, że przedmioty mogą pojawiać się dalej lub bliżej niż w rzeczywistości ze względu na uszkodzenie hipokampa.

Płat czołowy jest dużą częścią mózgu składającą się z kilku różnych części i jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozpoznanie konsekwencji swoich działań. Gdy alkohol zaczyna zaburzać płat czołowy, osoba jest często bardziej podatna na to, co wielu uważa za zły osąd. Po naruszeniu płata czołowego wiele osób tymczasowo lub na stałe, w zależności od spożywania alkoholu, traci zdolność rozszyfrowania między dobrem a złem, a także zdolność zrozumienia, w jaki sposób to, co robią, wpłynie na nich lub innych w tym czasie lub w przyszłości.

Podczas gdy wpływ alkoholu na mózg w móżdżku, hipokampie i płacie skroniowym może wystąpić nawet przy umiarkowanym spożyciu, przewlekłe nadużywanie alkoholu może faktycznie zmniejszyć te części mózgu. Może również zmienić sposób działania tych części i innych. Powoduje to często trwałe problemy z ruchem i pamięcią, w tym niekontrolowane drżenia i całkowity brak pamięci krótkotrwałej.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?