Co to jest śpiączka?

Koma jest ogólnie rozumiana jako stan nieświadomości, z którego nie można obudzić pacjenta. Chociaż jest nieprzytomny, pacjent nie jest w stanie podjąć dobrowolnych działań, nie wykazuje cyklu przebudzenia i snu oraz nie rejestruje żadnej reakcji na żaden rodzaj bodźca. Zasadniczo pacjent w śpiączce pozostaje żywy, ale całkowicie nie jest w stanie nawiązać kontaktu ze światem.

Czerpiąc nazwę z greckiego słowa koma , co oznacza głęboki sen, śpiączka może wynikać z wielu różnych zdarzeń. Problemy z ośrodkowym układem nerwowym mogą wywoływać śpiączkę. Kryzysy medyczne, takie jak udar, mogą również powodować przejście pacjenta w stan śpiączki. Są przypadki, w których zatrucie spowodowało, że jednostka zapadła w śpiączkę przez dłuższy czas.

Wypadki mogą również prowadzić do śpiączki. Każdy rodzaj wypadku, który obejmuje uraz głowy, może doprowadzić do utraty przytomności i zapadnięcia w śpiączkę. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku podejrzenia wstrząsu mózgu. Zasadniczo przypisuje się to uszkodzeniu części mózgu zwanej formacją siatkową. To ten obszar mózgu pomaga regulować codzienny cykl czuwania i snu.

Istnieją również przykłady śpiączki indukowanej medycznie. Na przykład pracownik służby zdrowia może zdecydować się na stosowanie leków w celu wywołania śpiączki, jeśli doszło do poważnego urazu głowy, którym należy się zająć. Uważa się, że takie postępowanie pomaga chronić wyższą czynność mózgu przed urazem i procedurami medycznymi, które mogą być konieczne do odzyskania zdrowia.

Podczas gdy większość ludzi rozumie śpiączkę jako stan, w którym jednostka jest całkowicie spokojna i milczy, nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach pacjent w śpiączce może wykazywać pewne mimowolne ruchy, które wydają się być dobrowolne. Istnieje również możliwość od czasu do czasu wokalizowania pacjenta. Jednak wszystkie te działania nie są kontrolowane przez jednostkę i niekoniecznie wskazują, że staje się ona bardziej świadoma otoczenia.

Koma często trwa od kilku dni do kilku tygodni. Wyzdrowienie ze śpiączki zwykle zajmuje trochę czasu, ponieważ pacjent powoli odzyskuje kontrolę nad funkcjami ruchowymi i jest w stanie odzyskać mowę i inne umiejętności komunikacyjne. W niektórych przypadkach pełne odzyskiwanie nie ma miejsca. W innych przypadkach jednostka może wejść w tak zwany stan wegetatywny lub być może nigdy nie odzyskać przytomności i wygasnąć.

Podczas gdy w medycynie opracowano metody leczenia śpiączki, które okazały się skuteczne w niektórych przypadkach, nie ma dokładnego leczenia poradzenia sobie ze śpiączką. Pracownicy służby zdrowia podchodzą do każdego przypadku indywidualnie i formułują leczenie w oparciu o znane czynniki związane z pacjentem.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?