Co to jest glejak?

Glejak to guz powstały z komórek glejowych w mózgu lub kręgosłupie. Komórki glejowe lub neuroglia są komórkami wspierającymi tkankę nerwową, zapewniając odżywianie i inne fizyczne wsparcie dla neuronów. Glejaki występują najczęściej w mózgu. Przyczyna glejaków nie jest znana, choć czynnik genetyczny jest czynnikiem, a ćwiczenia w okresie dojrzewania mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju glejaków w późniejszym życiu.

Glejaki można klasyfikować według ich lokalizacji, rodzaju komórek lub stopnia. Po sklasyfikowaniu według glejaków rozróżnia się je na podstawie tego, czy pojawiają się powyżej, czy poniżej namiotu móżdżku, błony mózgu oddzielającej móżdżek powyżej od móżdżku poniżej. Glejak powstający nad namiotem jest nazywany glejakiem nadnamiotowym, podczas gdy jeden pod namiotem jest glejakiem podniebiennym. Ten pierwszy jest bardziej powszechny u dorosłych, a drugi u dzieci.

Po sklasyfikowaniu według typu komórki glejaki są nazwane po typie normalnej komórki, którą najbardziej przypominają. Wyściółczaki to glejaki przypominające komórki wyściółki, komórki neuroglialne wyściełające układ komorowy mózgu i rdzenia kręgowego, czyli zestaw struktur zawierających płyn mózgowo-rdzeniowy. Gwiaździaki to glejaki przypominające astrocyty, neuroglia w kształcie gwiazdy, które pełnią wiele funkcji. Oligodendrogliomy przypominają oligodendrocyty, które służą do izolacji aksonów neuronów. Glejaki mogą również być typu mieszanego, w którym to przypadku nazywane są oligoastrocytoma.

Trzecim możliwym systemem klasyfikacji glejaków jest ich stopień, który może być niski lub wysoki. Glejaki niskiego stopnia są dobrze zróżnicowane i łagodne; glejaki wysokiej jakości są niezróżnicowane lub anaplastyczne i złośliwe. Pacjent z glejakiem niskiego stopnia ma lepsze rokowanie. Glejaki niskiej jakości rosną powoli i często nie wymagają leczenia, jeśli nie występują objawy. Z drugiej strony glejaki wysokiej jakości rosną bardzo szybko i prawie zawsze odrastają po wycięciu chirurgicznym.

Glejaki w mózgu mogą powodować bóle głowy, drgawki, nudności, wymioty i zaburzenia nerwów czaszkowych, natomiast glejaki rdzenia kręgowego mogą powodować osłabienie, ból lub drętwienie kończyn. Glejak nerwu wzrokowego może powodować utratę wzroku. Glejaki nie mogą rozprzestrzeniać się w krwiobiegu, ale mogą rozprzestrzeniać się na inne obszary układu nerwowego poprzez płyn mózgowo-rdzeniowy.

Nie ma lekarstwa na glejaki, a pacjenci z glejakiem o wysokim stopniu złośliwości mają bardzo wysoką śmiertelność. Glejak jest zwykle leczony za pomocą kombinacji radioterapii, chemioterapii i operacji, w zależności od lokalizacji i ciężkości guza. Leki, w szczególności angiogenne blokery, takie jak bewacyzumab, które blokują wzrost nowych naczyń krwionośnych, są czasami również częścią leczenia. Więcej eksperymentalnych metod leczenia wykorzystuje terapię genową do infekowania komórek rakowych wirusem.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?