Co to jest analiza zadań?

Analiza zadań to badanie procesów umysłowych i fizycznych związanych z realizacją określonego zadania. Różnorodne czynniki wpływają na pomyślną analizę zadania, w tym czas trwania zadania i częstotliwość jego wykonywania, środowisko i trudność zadania. Jest stosowany głównie w otoczeniu biznesowym, szczególnie w odniesieniu do mapowania procesów biznesowych i modelowania procesów biznesowych, dwóch kierunków badań, które mają na celu zdefiniowanie działań i procedur związanych z biznesem lub określonym zadaniem.

Kompleksowa analiza zadań może przedstawić ważne ustalenia dotyczące funkcjonowania istniejącego systemu. Wydajny przepływ pracy i przekazywanie informacji są niezbędne dla sukcesu każdego systemu, czy to firmy, klubu, organizacji czy szkoły. Analiza zadań uwidacznia problemy związane z produktywnością, niezawodnością człowieka, planowaniem i podejmowaniem decyzji i może pomóc ulepszyć obecny system działania grupy.

Analiza zadań związana jest z kilkoma formami psychologii, w tym psychologią poznawczą i ergonomią poznawczą. Oba te pola mają na celu zrozumienie procesów poznawczych zachodzących w umyśle, gdy podejmowane są określone zadania. Psychologia poznawcza poszukuje szerszego wglądu w praktyki umysłowe, podczas gdy ergonomia poznawcza koncentruje się na praktykach umysłowych w miejscu pracy. Te dwa obszary mają duży wpływ na opracowanie udanych analiz zadań.

Analiza zadań, która wyszczególnia różne aspekty określonego zadania, jest jedną z częstych obowiązków, które pociągają za sobą analizę zadań. Tę sytuację można wykorzystać przy zatrudnianiu nowych pracowników lub ocenie obecnych. Może także podkreślać potrzebę przyszłych zmian stanowiska lub samej organizacji.

Analiza zadania jest przeprowadzana w procesie „rozkładu zadań”. Polega na określeniu głównych zadań stanowiska, a następnie rozbiciu ich na coraz mniejsze zadania, aż zostaną uwzględnione nawet najdrobniejsze szczegóły i procesy umysłowe. Analiza zadań może być tak dokładna, jak to konieczne i może obejmować wszystko, od niezbędnych funkcji po dress code.

Choć często zapisywane w formacie krok po kroku, wielu osobom łatwiej jest przedstawić i zrozumieć analizę zadań, gdy jest odwzorowana jako diagram lub schemat blokowy. Pozwala to osobie przeprowadzającej analizę dosłownie zilustrować postęp procesów zaangażowanych w wykonanie zadania. Schematy blokowe można tworzyć w różnych stylach, aby dopasować je do analizy, która ma zostać przedstawiona, i często oferują jasny obraz tego, co jest potrzebne do wykonania określonej pracy.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?