Co to jest dyrektywa o ochronie danych?

Dyrektywa o ochronie danych jest aktem prawodawczym przyjętym przez Unię Europejską w 1995 r. W celu stworzenia ram ochrony prywatności i zabezpieczenia identyfikacji informacji podczas gromadzenia, przetwarzania i przetwarzania danych. Zgodnie z tą dyrektywą członkowie Unii Europejskiej byli zobowiązani do wdrożenia przepisów wspierających dyrektywę do 1998 r. Celem dyrektywy o ochronie danych było rozwiązanie problemów związanych z prywatnością, a także kwestii związanych z prawami człowieka związanymi z wykorzystywaniem danych, co stanowi problem wśród niektórych Członkowie UE, w których prawo do prywatności jest uważane za ważne prawo społeczne i ludzkie.

Znana oficjalnie jako Dyrektywa 95/46 / WE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, dyrektywa o ochronie danych ma na celu ujednolicenie i harmonizację obowiązujących procedur ochrony danych w całej Europie Unia. Ludziom nie wolno przetwarzać danych osobowych bez zgody zaangażowanej strony, ludzie mają prawo dostępu do swoich danych i poprawiania błędów, a danych nie można wykorzystywać ani wykorzystywać bez zgody osoby, której dotyczą.

Niniejsza dyrektywa obejmuje szereg różnych rodzajów danych, w tym dane identyfikacyjne i numery rachunków bankowych. Ochrona danych prywatnych stała się szczególnie dużym problemem wraz z pojawieniem się systemów online do działań takich jak przetwarzanie płatności i przekazywanie danych. Takie systemy miały potencjał do nadużyć i kompromisów, a tworzenie przepisów chroniących dane elektroniczne było ważnym aspektem ochrony prywatności i bezpieczeństwa osób mieszkających w Unii Europejskiej.

Oprócz omawiania przetwarzania danych w Unii Europejskiej, dyrektywa o ochronie danych obejmuje również ujawnianie danych krajom spoza regionu. Ma to na celu ograniczenie nieuprawnionego rozpowszechniania informacji o obywatelach UE i zwiększenie bezpieczeństwa danych. Firmy pracujące z ludźmi w Unii Europejskiej muszą wykazać, że dysponują odpowiednią ochroną, aby zabezpieczyć dane i zapobiec ich wykorzystaniu. Częstą sytuacją, w której się to pojawia, są linie lotnicze, w których przewoźnicy muszą chronić informacje o pasażerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Podobnie jak inne akty prawne opracowane w Unii Europejskiej, ten dokument tworzy definicje i ustanawia standardy, które mają być stosowane przez wszystkich członków Unii Europejskiej. Dyrektywę o ochronie danych opracowano przy udziale prawodawców z całej Unii Europejskiej, a także rzeczników prywatności, prawników i innych konsultantów, którzy uzyskali informacje o przetwarzaniu danych i związanych z nimi obawach dotyczących prywatności.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?