Czym jest Fundacja Wolnego Oprogramowania?

Free Software Foundation (FSF) to korporacja non-profit, założona w USA w 1985 roku, której misją jest „promować wolność użytkowników komputerów i bronić praw wszystkich użytkowników wolnego oprogramowania”. Darmowe oprogramowanie jest definiowane przez FSF jako oprogramowanie z ogólnodostępnym kodem źródłowym, które można uruchamiać, kopiować, rozpowszechniać, badać, zmieniać i ulepszać bez ograniczeń. Fundacja Wolnego Oprogramowania działa na całym świecie i twierdzi, że ma 3000 aktywnych członków w 48 krajach. Promuje i wspiera opracowywanie i wdrażanie wolnego oprogramowania oraz kampanie przeciwko temu, co postrzega jako ograniczenia wolności oprogramowania, takie jak oprogramowanie własnościowe i prawa autorskie do interfejsu użytkownika. Ostatnie wysiłki FSF w zakresie opracowywania oprogramowania skupiły się na jego priorytetowych projektach, w tym na opracowaniu darmowego oprogramowania Flash player, bezpłatnego oprogramowania do zarządzania plikami PDF i edycji wideo oraz bezpłatnych alternatyw dla Skype i Google Earth.

Na swojej stronie internetowej Free Software Foundation utrzymuje definicję wolnego oprogramowania. Jest to lista czterech swobód, które FSF uważa za niezbędne dla użytkowników, aby uznać program za wolne oprogramowanie: swobodę uruchamiania programu w dowolnym celu; swoboda studiowania i wprowadzania zmian w kodzie źródłowym programu; wolność redystrybucji kopii oprogramowania; oraz wolność rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych wersji programu. Inne działania FSF obejmują publikowanie licencji wolnego oprogramowania i hosting projektów wolnego oprogramowania na swoich serwerach.

Najważniejszym projektem rozwoju oprogramowania wspieranym przez Free Software Foundation jest projekt GNU, system operacyjny wolnego oprogramowania, który został ukończony w 1992 roku. Organizacja nadal uczestniczy w opracowywaniu darmowego oprogramowania dla tego projektu, ale jego głównym celem jest przeszedł na inicjatywy polityczne, kwestie prawne i podnoszenie świadomości społecznej. Na przykład kampanie FSF przeciwko patentom na oprogramowanie i Digital Rights Management (DRM), które postrzega jako naruszenie wolności oprogramowania.

FSF promuje również bezpłatny format audio OGG + Vorbis jako alternatywę dla mp3 i AAC oraz sponsoruje kampanie przeciwko niektórym zastrzeżonym oprogramowaniu, w tym Windows Vista, tak zwanej kampanii „BadVista”. Niektóre osoby z branży komputerowej skrytykowały te kampanie za zbyt negatywne i twierdzą, że wolne oprogramowanie nie zawsze jest wiarygodną alternatywą dla użytkowników. Fundacja Wolnego Oprogramowania często współpracuje z innymi organizacjami w ruchu wolnego oprogramowania. Obejmuje to Software Freedom Law Center (SFLC), Electronic Frontier Foundation (EFF) i League for Programming Freedom (LPF).

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?