Co to jest Web Mining?

Eksploracja sieci jest formą gromadzenia informacji, która ma zastosowanie do danych zebranych ze źródeł internetowych. Gromadzenie danych ze źródeł w Internecie pozwala użytkownikom agregować duże ilości informacji do analizy w celu podjęcia kluczowych decyzji biznesowych w środowisku online. Na przykład badacz może korzystać z eksploracji sieci w celu zbierania informacji dotyczących użycia określonych słów kluczowych w treści internetowej. Alternatywnie sprzedawcy detaliczni i inni specjaliści ds. Marketingu korzystają z eksploracji danych online w celu wykrycia trendów w ruchu internetowym, konwersji odwiedzających witrynę na kupujących i innych sposobów korzystania z sieci.

W zakresie gromadzenia, sortowania i analizy danych eksploracja sieci naśladuje tradycyjne operacje eksploracji danych. Dla porównania, eksploracja sieci koncentruje się na informacjach internetowych, a nie na dużym przekroju źródeł informacji, takich jak komputerowe bazy danych offline, dane klientów lub dane rozliczeniowe w formie papierowej, co zwykle ma miejsce w przypadku tradycyjnej eksploracji danych. Skoncentrowanie się wyłącznie na gromadzeniu danych ze źródeł internetowych zapewnia ukierunkowaną analizę potrzebną do strategii marketingowych online, decyzji dotyczących struktury witryn internetowych i podobnych decyzji związanych z handlem elektronicznym. Zbieranie danych za pośrednictwem eksploracji sieci zapewnia również dodatkową korzyść szerokiej międzynarodowej grupy demograficznej, ponieważ strony internetowe z całego świata są dostępne dla badaczy i osób gromadzących informacje.

Profesjonalnie eksploracja sieci jest podzielona na trzy określone kategorie: eksploracja struktury sieci, eksploracja użytkowania i eksploracja treści internetowych. Każdy obszar koncentruje się na określonych informacjach, takich jak struktura i hiperłącza do konkretnej witryny, informacje z dziennika serwera dotyczące użytkowania odwiedzających oraz określone treści dostępne online. Pakiety oprogramowania analitycznego i usługi internetowe są doskonałym przykładem eksploracji wykorzystania sieci, dostarczając webmasterom informacji o ruchu odwiedzających, używanych wynikach wyszukiwania, klikniętych linkach i czasie spędzonym na interakcji z określonymi stronami. Z drugiej strony eksploracja struktury zapewnia szczegółowe informacje o wewnętrznej strukturze konkretnej witryny, w tym hiperłącza, bazy danych i funkcje zapytań.

Dla specjalisty ds. Marketingu eksploracja sieci oferuje wiele zastosowań w stosunku do działań marketingowych. Wiedza o tym, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają z konkretnej witryny, jak konkurenci tworzą witrynę konkurencyjną i jakie treści są już w Internecie, są cennymi informacjami. Takie informacje pomagają decydentom w opracowaniu strategii marketingowej opartej na wcześniej sprawdzonych technikach i udokumentowanych informacjach.

Uczelnie wyższe i uniwersytety korzystają również z eksploracji sieci za pomocą oprogramowania, które weryfikuje, czy dokumenty studenckie są wyjątkowe i nie są plagiatowane. Korzystając z zasad eksploracji treści internetowych, takie pomocniki oceniające przeszukują Internet w poszukiwaniu podobnych treści. Instruktorzy przesyłają tekst dokumentu studenckiego, a następnie instruują oprogramowanie plagiatowe, aby sprawdzało w Internecie podobne frazy lub skopiowany tekst online. Wyniki są często wyrażane jako procent pasującego tekstu. Udostępniono linki do podobnych wyników, aby umożliwić instruktorom odwiedzanie witryn w celu ustalenia, czy mecze są rzeczywiście plagiatowane.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?