Jakie są różne zastosowania rozpuszczalników organicznych?

Rozpuszczalniki organiczne nie są jak organiczne owoce lub warzywa, które wymagają ścisłego monitorowania pestycydów lub trucizn. Są to raczej rozpuszczalniki - lub ciecze, które rozpuszczają się same lub w jakiejś innej substancji - które zawierają węgiel. Zastosowania przemysłowe rozpuszczalników organicznych są różne, w tym w szeregu produktów, od roztworów czyszczących do rozcieńczalników do farb, klejów i środków owadobójczych. Rozpuszczalniki organiczne, które są niebezpieczne dla środowiska - rozpuszczalniki zwane lotnymi związkami organicznymi (LZO) - są zwykle stosowane zgodnie z surowymi przepisami, aby zapewnić, że firmy ich nie wykorzystają, ale przepisy różnią się w zależności od regionu.

Przemysł czyszczący oraz branże, których procesy powodują gromadzenie się brudu lub śmieci, używają rozpuszczalników organicznych, które rozpuszczają ten osad, aby utrzymać działanie części lub pomóc w czyszczeniu domu lub innego budynku. Kilka rozpuszczalników stosowanych w przemyśle czyszczącym to aceton, n-heksan, tetrachloroetylen i perchloroetylen. Zastosowanie rozpuszczalnika w przemyśle jest oczywiste, ponieważ rozpuszczalniki są wytwarzane w celu rozpuszczenia materiałów lub rozpuszczenia w materiałach, a czyszczenie odgrywa naturalną funkcję rozpuszczalnika.

W przemyśle klejów rozpuszczalniki organiczne działają jak płyny nośnikowe, które pomagają rozpuszczalnikowi pozostać płynnym do momentu użycia. Typowymi rozpuszczalnikami w tym przemyśle są keton metylowo-etylowy, trichloroetan i ksylen. Bez użycia tych rozpuszczalników kleje wyschłyby przed ich użyciem.

Spray i płynne środki owadobójcze wykorzystują rozpuszczalniki do przeniesienia trucizny z pojemnika do miejsca porażonego owadami. Rozpuszczalniki organiczne w tym przemyśle stosuje się, aby zapewnić, że trucizny pozostają w postaci pojedynczej cieczy, a także pomagają wypchnąć środek owadobójczy z pojemnika. W tym zastosowaniu stosuje się zarówno chloroorganiczny, jak i fosforoorganiczny.

Przemysł lakierniczy wykorzystuje rozpuszczalniki organiczne do wielu zastosowań. Rozcieńczalniki do farb, które ułatwiają pracę z grubymi farbami, używaj toluenu. Benzen jest popularnym rozpuszczalnikiem do stosowania w zmywaczach do farb. Samo malowanie wymaga również użycia rozpuszczalników, takich jak dwusiarczek węgla, ksylen i toluen.

Chociaż rozpuszczalniki organiczne są popularne w wielu zastosowaniach przemysłowych, prawie wszystkie z nich są lotnymi związkami organicznymi, co oznacza, że ​​są szkodliwe dla ludzi, zwierząt, roślin i środowiska. Oznacza to, że w większości regionów obowiązują przepisy określające prawny poziom LZO, a jeśli firma nie spełnia tego poziomu, istnieją wytyczne dotyczące właściwej redukcji lotnych składników. Osoby pracujące w pobliżu LZO i większości innych rozpuszczalników są zobowiązane do noszenia odzieży ochronnej w celu ograniczenia narażenia na lotne rozpuszczalniki, aby zapewnić, że ich płuca, serce i inne narządy nie zostaną naruszone.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?