Jakie są niebezpieczeństwa związane z cięciem strumieniem wody?

Cięcie strumieniem wody jest powszechnie stosowane w świecie produkcji do cięcia szerokiej gamy materiałów. Cięcie strumieniem wody obejmuje strumień wody pod wysokim ciśnieniem, która jest w stanie przeciąć wszystko, od ceramiki po tytan. Czasami strumień jest łączony z materiałami ściernymi, aby uzyskać czystsze cięcie, chociaż nie jest to wymagane. Cięcie strumieniem wody jest doskonałym narzędziem do cięcia materiałów, których nie można ciąć ostrzami i laserami, a przy właściwym zastosowaniu stanowi doskonałe uzupełnienie procesu produkcyjnego.

Istnieje wiele zagrożeń związanych z cięciem strumieniem wody, takich jak większość procesów przemysłowych zaprojektowanych do cięcia materiałów o wiele gęstszych niż ludzkie ciało. Niezbędna jest szczególna ostrożność i odpowiednie przeszkolenie operatora, aby zapobiec obrażeniom. Cięcie strumieniem wody nigdy nie powinno być podejmowane przez osobę, która jest odurzona, osądzając leki na receptę, zmęczoną lub chorą lub pod wpływem innych kontrolowanych substancji.

Częstym niebezpieczeństwem związanym z cięciem strumieniem wody jest uszkodzenie oczu. Jeżeli oko ludzkie zostanie wystawione na działanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, może ulec zarysowaniu rogówki, oderwaniu siatkówki lub całkowitemu zwichnięciu. Uszkodzenie rogówki może się zagoić, ale oderwanie siatkówki lub przemieszczenie oka może prowadzić do ślepoty. Podczas szybkiego gojenia oko jest delikatnym narządem poddanym silnym siłom i zaleca się noszenie solidnej ochrony oczu podczas korzystania z gilotyny do cięcia strumieniem wody.

Cięcie strumieniem wody wiąże się również z wysokim poziomem hałasu, który może uszkodzić słuch na stałym poziomie. Podczas korzystania ze strumienia wody należy zawsze nosić ochronę słuchu, a użytkownik powinien starać się być świadomym poziomu decybeli. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może prowadzić do szumu w uszach, trudności w słyszeniu i ostatecznie głuchoty. Większość uszkodzeń związanych z narażeniem na hałas ma charakter kumulacyjny i powolny, co oznacza, że ​​użytkownik może nie być świadomy zakresu uszkodzenia słuchu, dopóki nie będzie za późno. Zalecane są regularne testy słuchu dla operatorów cięcia strumieniem wody.

Materiały stosowane do cięcia strumieniem wody mogą również stanowić zagrożenie dla operatorów, zwłaszcza jeśli strumień zostanie zmieszany z materiałami ściernymi. Jeśli operatorzy przecinają toksyczne materiały, mogą być narażeni na cząstki i fragmenty materiału podczas pracy strumienia wody. Małe cząsteczki metalu mogą również przenikać przez skórę, powodując dyskomfort i infekcje, jeśli nie zostaną usunięte. Ważne jest utrzymywanie czystości w miejscu pracy, aby uniknąć narażenia.

Innym ważnym ryzykiem związanym z cięciem strumieniem wody jest poważne uszkodzenie, szczególnie kończyn, związane z przypadkowym kontaktem ze strumieniem. Cięcie strumieniem wody służy do przecinania wyjątkowo twardych materiałów i jest w pełni zdolne do usunięcia kończyny od nieuważnego operatora. Częściej ekspozycja na strumień powoduje głębokie rany kłute oraz wewnętrzne zasinienie lub krwawienie. Należy natychmiast wezwać pomoc medyczną po każdym zranieniu strumieniem wody, nawet jeśli nie ma zewnętrznych uszkodzeń.

Aby uniknąć obrażeń podczas wykonywania cięcia strumieniem wody, noś okulary ochronne i ochronę twarzy, rękawice, ochronę słuchu i ciężkie ubrania, które ochronią ciało przed kontaktem z strumieniem wody.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?