Jakie są różne rodzaje sprzętu do spalania?

Sprzęt do spalania składa się z maszyn zaprojektowanych do spalania źródła paliwa w połączeniu z tlenem w powietrzu w celu wytworzenia ciepła i energii. Różne rodzaje urządzeń do spalania obejmują piece, kotły, turbiny i silniki. Projekt można dodatkowo zidentyfikować na podstawie źródła paliwa, takiego jak ropa, gaz ziemny, węgiel lub drewno.

Piec lub nagrzewnica bezpośrednia to rodzaj zamkniętej komory, w której ciepło jest wytwarzane przez spalanie pewnego rodzaju paliwa. Dmuchawa wprowadza powietrze do komory grzewczej, gdzie jest łączone z paliwem i spalane. Piec może być wykorzystywany do wytwarzania energii cieplnej dla samego ciepła, przekształcanej w energię mechaniczną do napędzania procesu lub w energię elektryczną, jak w elektrowni. Wytworzone ciepło można przenieść z pieca przez rurki wypełnione wodą, powietrzem lub olejem przenoszącym ciepło.

Kotły to urządzenia do spalania, które wytwarzają parę wodną lub podgrzaną wodę do prowadzenia procesów przemysłowych lub do ogrzewania budynków. Główne typy kotłów przemysłowych to rurki wodne i rurki ogniowe. Kotły wodnorurowe przenoszą wodę przez rury przepływające przez komorę pieca, w której paliwo jest spalane. Ciepło spalania przenosi się przez ścianki rurki w celu podgrzania wody i wytworzenia pary. Kotły płomienicowe przesyłają ogrzane gazy wytwarzane przez spalanie paliwa przez rury, które przechodzą przez komorę wypełnioną wodą, gdzie przenoszenie ciepła powoduje odparowanie wody w parę.

Turbiny to maszyny, które wytwarzają energię poprzez obrót łopatek lub łopatek poprzez ruch gazu lub cieczy. Turbina gazowa wykorzystuje sprężarkę do wytwarzania powietrza pod ciśnieniem. Spalanie sprężonego powietrza zmieszanego z paliwem wytwarza gaz pod wysokim ciśnieniem, który porusza wirnik. Tego rodzaju urządzenia do spalania występują w elektrowniach o mniejszej mocy i w silnikach odrzutowych.

Silnik spalinowy wytwarza energię, zapalając paliwo pod wysokim ciśnieniem w zamkniętej przestrzeni. Rozszerzanie się gazu powstałe w wyniku spalania paliwa zamienia się w energię mechaniczną, która porusza wał korbowy lub wirnik. Silniki te napędzają samochody, prądnice, pompy, wózki widłowe i inne maszyny przemysłowe.

Różne rodzaje paliwa są wykorzystywane przez różne typy urządzeń do spalania. Ciekłe produkty ropopochodne są najczęstszymi źródłami paliwa w silnikach i turbinach i mogą obejmować benzynę, naftę, olej napędowy oraz cięższe produkty resztkowe, takie jak paliwo bunkrowe. Duża liczba kotłów, zwłaszcza wytwarzających ciepło budowlane, opalana jest gazem ziemnym. Elektrownie spalające węgiel wytwarzają znaczny procent energii zużywanej na całym świecie. Piece opalane drewnem są mniej powszechne w zastosowaniach przemysłowych i częściej można je znaleźć w zastosowaniach domowych.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?