Jakie są różne rodzaje usług w zakresie odpadów medycznych?

Odpady medyczne to niefortunny produkt uboczny prowadzenia szpitala, gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego lub przychodni lekarskiej. Różne płyny ustrojowe, ciała stałe i narzędzia chirurgiczne należy usuwać w określony sposób, aby nie zanieczyścić środowiska ani nie rozprzestrzenić choroby. Istnieją cztery podstawowe usługi w zakresie odpadów medycznych, które zajmują się gamą odpadów z tych instytucji. Spalanie, sterylizacja parowa, usuwanie na miejscu do systemu kanalizacyjnego i obsługa poza miejscem pracy dbają o określone rodzaje odpadów.

Spalanie jest jedną z najczęstszych i najstarszych form odpadów medycznych dostępnych społeczności medycznej. Ta usługa jest wykonywana na terenie dużego zakładu medycznego, takiego jak szpital, lub obsługiwana przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami medycznymi. Spalarnia odpadów medycznych to duży piec, który osiąga tak wysoką temperaturę, że wszystkie zarazki, drobnoustroje i bakterie są niszczone wraz z fizycznym przedmiotem wchodzącym do ognia. Zazwyczaj spalanie jest zarezerwowane dla odpadów patologicznych, takich jak części ciała i narządy, ponieważ istnieje kilka innych metod bezpiecznego usuwania tych przedmiotów.

Sterylizacja parowa to kolejna metoda postępowania z odpadami medycznymi, z którą radzą sobie prawie wszystkie instytucje. Te usługi odpadów medycznych są często wdrażane w celu przeciwdziałania mikroorganizmom i zanieczyszczonym narzędziom chirurgicznym. Sterylizacja parowa polega na umieszczeniu zainfekowanych przedmiotów w dużym metalowym pojemniku, który się zamyka. Wewnątrz pojemnika stosowane jest ciśnienie pary i ciepło, podobnie jak szybkowar, a szkodliwe czynniki są neutralizowane przez wysoką temperaturę. W przypadku instrumentów medycznych przedmioty te można bezpiecznie ponownie wykorzystać.

Wiele produktów ubocznych odpadów medycznych nie jest bardzo niebezpiecznych i można je ponownie wprowadzić do powszechnego systemu gospodarki odpadami publicznymi. Ciekłe odpady, takie jak ludzka krew i płyny, są poddawane obróbce chemicznej i uwalniane do systemu kanalizacyjnego w celu dalszego przetwarzania w oczyszczalni ścieków. Usługi w zakresie odpadów medycznych są zwykle wykonywane przez placówkę medyczną, ponieważ proces jest stosunkowo prosty, a poziom zagrożenia niski.

Wreszcie, wiele złożonych usług związanych z odpadami medycznymi jest świadczonych przez profesjonalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów poza zakładem. Organizacje te specjalizują się w postępowaniu z odpadami w czysty, profesjonalny sposób. Często firmy te zajmują się dużymi ilościami odpadów, z którymi instytucje medyczne nie mogą sobie poradzić, takimi jak krew i szczątki ludzkie. Tacy dostawcy usług dysponują kilkoma metodami usuwania tych potencjalnie szkodliwych elementów. Spalanie na dużą skalę jest jedną z opcji oferowanych przez te firmy, a drugą jest bezpieczne uszczelnianie i zakopywanie odpadów na bezpiecznych składowiskach odpadów.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?