Co to jest zawór płynu?

Zawór cieczy jest urządzeniem zaimplementowanym w każdym systemie rurowym, który zawiera materiał ciekły, który jest wspierany przez siłę ciśnienia. Zawory płynowe są często wdrażane w systemie rurociągów jako środek dodający środek bezpieczeństwa do systemu. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy system rur wywiera znaczny nacisk lub gdy materiały przepuszczane przez system można uznać za niebezpieczne lub szkodliwe. Zawory stosowane w systemie rurociągów są często stosowane jako środek regulacji, jednak istnieje wiele różnych konstrukcji zaworów, które są realizowane do różnych celów.

Zawór cieczy jest elementem operacyjnym w systemie rur. Oznacza to, że w zaworze płynu znajdują się ruchome części, które otwierają lub zamykają zawór. Umożliwia albo uniemożliwia przepływ materiału przez system rur. Sterowanie zaworem płynu może być tak proste, jak obrócenie korby, która otwiera i zamyka zawór, lub zawory mogą być sterowane elektronicznie ze zdalnej stacji oraz otwierać i zamykać się automatycznie. Zawory płynów mogą mieć również manometry, które są ustawione tak, aby ograniczać przepływ materiałów przez nie do określonego ciśnienia lub do określonej ilości przepływu w danym okresie czasu.

Dodane jako metoda izolacji, zwykle jest więcej niż tylko kilka zaworów płynów zlokalizowanych w wyznaczonych punktach w systemie. W ten sposób problem wykryty w systemie może zostać zawężony przez lokalizację poprzez zastosowanie zaworów cieczy do zamykania sekcji. Odbywa się to często w celu zdiagnozowania niedrożności lub wycieku w systemie rur, aby zaatakowany obszar mógł zostać odizolowany i odpowiednio naprawiony. W rzeczywistości ta technika izolacji jest jednym z najczęstszych zastosowań zaworów płynowych w układach ciśnieniowych, zarówno jako środek konserwacyjny, jak i środek bezpieczeństwa w systemach, które przenoszą materiały niebezpieczne z jednego punktu do drugiego.

Za każdym razem, gdy w układzie rurociągów wykorzystywany jest zawór cieczy, najprawdopodobniej w tym samym systemie wykorzystywane są mierniki i mierniki przepływu. W wielu przypadkach mierniki te są używane jako urządzenia, które przekazują informacje operatorowi systemu lub technikowi konserwacji. Stosuje się je, ilekroć część systemu musi zostać odizolowana lub dostosowana, aby utrzymać spójność ciśnienia w całym systemie.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?