Co to jest przewód pod napięciem?

Przewód pod napięciem lub gorący jest przewodnikiem przewodzącym prąd elektryczny w postaci napięcia oscylacyjnego. Kontakt z drutem może spowodować porażenie prądem w niektórych ustawieniach, ponieważ ciało może działać jak ziemia, a prąd przepłynie ścieżką najmniejszego oporu, czyli ciało, aby dotrzeć do ziemi. Niezbędne są specjalne środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem przez przewody pod napięciem, niezależnie od tego, czy są to przewody elektryczne, które uległy przecięciu, czy przewody domowe.

Zgodnie z konwencją wiele kodów elektrycznych kładzie nacisk na stosowanie kodowania kolorami w okablowaniu dla bezpieczeństwa. Przewód pod napięciem może być czarny, brązowy lub czerwony, w zależności od regionu. To ostrzega ludzi o tym, że przenosi prąd i może być pod napięciem. W domowych instalacjach elektrycznych drutem uzupełniającym jest tak zwany przewód neutralny. Drut przepływa przez przewód pod napięciem, aby dotrzeć do urządzenia, porusza się po obwodzie utworzonym przez urządzenie i wychodzi przez przewód neutralny.

Z technicznego punktu widzenia zarówno przewody pod napięciem, jak i przewody neutralne mogą przewodzić prąd w takich obwodach, a niektóre przewody domowe nie różnicują się. W innych przypadkach elektryk może zainstalować spolaryzowane gniazda, w których jeden otwór jest nieco mniejszy od drugiego. Mniejszy otwór mieści przewód pod napięciem, podczas gdy większy otwór jest neutralny. Może to zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do gniazdka, szczególnie w połączeniu z uziemieniem. Ziemia zapewnia bezpieczną ścieżkę dla prądu elektrycznego, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem.

Przewód pod napięciem jest izolowany, a poziom izolacji zależy od napięcia. Tworzywa sztuczne, tkaniny, papier i żele mogą być stosowane jako środki izolacyjne. Izolacja ogranicza kontakt między nią a innymi przewodami, co zapobiega zwarciom. Zapewnia również, że przewód pod napięciem nie zasila czegoś takiego jak obudowa urządzenia. Izolacja z czasem się zużywa, szczególnie w trudnych warunkach. Ważne jest, aby okresowo sprawdzać okablowanie elektryczne pod kątem oznak zagrożeń, takich jak zużyta izolacja lub mocno wygięte i potencjalnie uszkodzone przewody.

Bezpieczeństwo wokół przewodów pod napięciem jest ważne, szczególnie w przypadku przewodów wysokiego napięcia, takich jak stosowane w napowietrznych liniach elektrycznych i obiektach przemysłowych. Wiele systemów elektrycznych ma funkcje automatycznego odcięcia, które wyłączają zasilanie w przypadku problemu, takiego jak awaria uziemienia lub upadek bieguna zasilania. W innych przypadkach technik może wymagać ręcznego odcięcia zasilania. O ile nie zalecono inaczej, zaleca się założyć, że odsłonięte przewody elektryczne są pod napięciem i mogą stanowić zagrożenie porażeniem prądem.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?