Co to jest pokój mechaniczny?

Pomieszczenie mechaniczne to pomieszczenie, w którym znajduje się różnorodny sprzęt mechaniczny, zwłaszcza sprzęt służący do kontroli środowiska w budynku. Czasami nazywa się to kotłownią - która może się w nim znajdować - lub też maszynownią. W tym pomieszczeniu zwykle znajduje się również sprzęt elektryczny używany w połączeniu z tymi przedmiotami, a także sprzęt bezpieczeństwa.

Specyficzne wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniu mechanicznym zależy od tego, co jest potrzebne do konkretnego budynku, w którym się znajduje, a także od lokalnych przepisów budowlanych. Na przykład kotły podgrzewają wodę dostarczaną do budynku albo przez rury, aby ogrzać powietrze, lub do bezpośredniego zastosowania, na przykład w kuchni. Rurki chłodnicze i sprężarki mogą być używane do cyrkulacji wody lodowej przez budynek w celu chłodzenia. Mogą być również obecne zmiękczacze lub oczyszczacze wody, aby zminimalizować osadzanie się kamienia i poprawić wydajność urządzeń, przez które przepływa woda. Cewki przenoszące ciepło, pompy, wentylatory, silniki i wiele innych przedmiotów można również znaleźć w pomieszczeniach mechanicznych.

Rozważania projektowe dla pomieszczenia mechanicznego obejmują odpowiedni układ sprzętu i efektywny drenaż. Sprzęt musi być tak rozplanowany, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na regularną konserwację i naprawy. Odpowiednia wentylacja pomieszczenia pomaga zapobiegać przegrzaniu urządzeń mechanicznych, takich jak kotły, podgrzewacze wody, rury ciepłej wody i inne. Podłoga pomieszczenia powinna być odpowiednio pochylona w kierunku odpływów i wolna od wgłębień, w których mogłaby gromadzić się kondensacja lub niebezpieczne chemikalia. Pompa ściekowa może być konieczna w niektórych okolicznościach, na przykład gdy w piwnicy znajduje się pomieszczenie mechaniczne, aby zapobiec gromadzeniu się wody.

Wystarczające wibracje i izolacja akustyczna mogą być również istotnymi problemami w zależności od lokalizacji pomieszczenia. Hałas może stanowić problem, jeśli sąsiaduje z normalnie zajmowanymi przestrzeniami, takimi jak sale konferencyjne, sale lekcyjne lub pokoje pacjentów w szpitalach. Pomieszczenia z wrażliwym sprzętem, takie jak laboratoria, mogą wymagać izolacji przed wibracjami wytwarzanymi przez sprzęt w pomieszczeniu mechanicznym. Wybór lokalizacji, która nie sąsiaduje z tym pokojem może często złagodzić te problemy. Jeśli nie można wybrać innej lokalizacji, można zainstalować dodatkowe wyposażenie, aby ograniczyć hałas i wibracje.

Podczas projektowania i konserwacji pomieszczenia mechanicznego należy wziąć pod uwagę szereg kwestii związanych z bezpieczeństwem. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone, aby zapobiec nieautoryzowanemu ingerencji w sprzęt znajdujący się w środku. Fizyczna izolacja pomieszczenia może zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia lub eksplozji w innych częściach budynku lub spowalniać je. Ręcznie uruchamiany wyłącznik lub inne urządzenie odcinające może znajdować się na zewnątrz mechanicznego pomieszczenia w sytuacjach awaryjnych.

Wyloty spalin z toksycznymi oparami muszą być wystarczająco oddzielone od otworów wlotowych, aby zapewnić, że niebezpieczne spaliny nie będą krążyły w zajmowanych miejscach. Sprzęt do oddychania, stacja do płukania oczu i prysznic bezpieczeństwa są zwykle umieszczone w pomieszczeniu, gdy obecne są niebezpieczne chemikalia, takie jak czynnik chłodniczy. Standardy zawodowe i lokalne przepisy budowlane mogą określać inne funkcje i procedury bezpieczeństwa.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?