Co to jest koło pasowe?

Narzędzie do koła pasowego jest prostą maszyną, która pozwala pracownikowi zmienić kierunek przyłożonej siły i ewentualnie przenosić ciężary znacznie przekraczające to, co normalnie byłby w stanie manewrować. Istnieją trzy różne typy kół pasowych: stałe, ruchome i złożone. Stałe koło pasowe służy do zmiany kierunku przyłożenia siły, podczas gdy pozostałe dwa zmienią kierunek i zwiększą siłę uciągu.

Niezależnie od przeznaczenia narzędzia koła pasowego konstrukcja jest zasadniczo bardzo podobna. W najprostszym przypadku koło pasowe to koło, oś i lina lub pasek. Oś jest podłączona do większej maszyny lub zabezpieczona na miejscu za pomocą nieruchomego przedmiotu. Koło może swobodnie obracać się na osi, a lina lub pasek opiera się o koło. Większość kół pasowych ma rowki w kole, dzięki czemu lina lub pasek nie zsuwają się, gdy podczas użytkowania działa siła boczna.

Pierwotnym celem narzędzia koła pasowego było stworzenie zmiany kierunku siły. Koło pasowe zmieni kierunek przyłożenia siły, owijając się wokół koła. Lina wchodzi pod system pod jednym kątem, ale wychodzi pod innym. Różnicą między tymi dwoma kierunkami jest stopień zmiany zapewniany przez narzędzie. Na przykład, jeśli osoba ciągnie za linę przechodzącą przez koło pasowe, siła na niej spada, ale efekt zmienia się tak, aby podnosił się po przewróceniu się nad kołem.

Drugim, ale prawdopodobnie jeszcze ważniejszym, zastosowaniem narzędzia do koła pasowego jest zwielokrotnienie korzyści mechanicznej. W przypadku niektórych kół pasowych siła przyłożona do liny na jednym końcu jest zwielokrotniona podczas ruchu przez system. Koło pasowe z mechaniczną przewagą jednego nie zapewnia żadnych dodatkowych korzyści; dwie oceny podwajają korzyść, trzy tróje i tak dalej. Na przykład, gdy siła 100 funtów (220 kg) przyłożona jest do narzędzia koła pasowego z przewagą trzech elementów mechanicznych, drugi koniec liny ciągnie się z siłą 300 funtów (660 kg).

Różne rodzaje narzędzi stanowią mieszankę wspólnych właściwości koła pasowego. Narzędzie ze stałym kołem pasowym ma tę zaletę, że jest używane tylko przy zmianie kierunku, na przykład przy pasach w silniku samochodowym. Te koła pasowe mają oś, która nie może się poruszać z jednego ustalonego położenia.

Pozostałe dwa rodzaje narzędzi kół pasowych mogą się przemieszczać, zmieniając ich położenie w zależności od kierunku przyłożonej siły i zapewniając przewagę mechaniczną. Ruchome koło pasowe jest tak samo podstawowe jak stałe koło, inne niż swoboda ruchu osi. Te koła pasowe zapewniają mechaniczną przewagę dwóch. Koło pasowe złożone, zwane również blokowaniem i blokowaniem, to pojedyncza linia, która przechodzi przez więcej niż jedno ruchome koło pasowe. Każde dodatkowe koło pasowe zapewnia nieco mniejszą przewagę mechaniczną niż poprzednia, więc końcowa wartość jest zmienna, ale ten styl zawsze zapewnia przewagę większą niż dwa.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?