Co to jest próbkowanie atrybutów?

Próbkowanie atrybutów jest strategią stosowaną w celu ustalenia, czy dany produkt spełnia standardy kupującego lub sprzedającego. Firmy często stosują to podejście jako środek do oceny surowców do wykorzystania w produkcji towarów i usług, a także jako mechanizm zapewniający, że te wyroby gotowe spełniają normy jakości określone przez producenta. Proces kontroli tego rodzaju ma wiele zalet, a także kilka potencjalnych zobowiązań.

Próbkowanie atrybutów opiera się na podstawowym podejściu polegającym na losowym wybieraniu próbek z każdej rozważanej partii towarów. Dokładna liczba próbek będzie się różnić w zależności od rodzaju rozważanych towarów i liczby jednostek wchodzących w skład partii. Zazwyczaj idea planu próbkowania atrybutów obejmuje wystarczającą liczbę jednostek, aby uzyskać dobre wyczucie ogólnej jakości partii. Oceniając każdą próbkę i decydując, czy każda z nich jest dopuszczalna czy wadliwa, można ustalić, czy partia jest wystarczająco dobra do sprzedaży, czy też powinna zostać odrzucona.

Zastosowanie metody próbkowania atrybutów działa bardzo dobrze w środowisku produkcyjnym. Firmy takie jak firmy tekstylne polegają na wykorzystaniu wysokiej jakości surowców do produkcji swoich linii produktów gotowych. W przypadku, gdy surowce te nie spełniają standardów ustalonych przez firmę, wytwarzane produkty będą również gorszej jakości niż pierwsza. To z kolei oznacza, że ​​jednostki muszą być sprzedawane jako towary sekundowe lub towary niskiej jakości po znacznie obniżonych cenach, co oznacza, że ​​produkcja przynosi bardzo niewielki zysk na tych towarach o obniżonej jakości. Pobierając losowe próbki surowców przed ich faktycznym wprowadzeniem do procesu produkcyjnego, można zminimalizować produkcję produktów drugiej jakości i wyprodukować więcej artykułów pierwszej jakości, które można sprzedać z większym zyskiem na jednostkę.

Chociaż próbkowanie atrybutów jest szybkim i wydajnym sposobem oceny partii pod kątem zakupu lub sprzedaży, należy pamiętać o jednej wadzie. Decydując się na takie podejście, a nie na pełną kontrolę wszystkich towarów, istnieje możliwość przeoczenia jednej lub więcej jednostek, które są oczywiście gorsze. Może to spowodować szereg problemów z jakością podczas procesu produkcyjnego, a także zaszkodzić relacjom z klientami w przypadku, gdy wyprodukowane wadliwe towary zostaną faktycznie wysłane do klientów. Z tego powodu wielu producentów stosuje podwójne podejście, które rozpoczyna się od próbkowania atrybutów i przechodzi do pełnej oceny całej partii, jeśli podczas losowego próbkowania zostanie wykryty pewien procent wadliwych jednostek.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?