Co to jest spawanie robotem?

Proces spawania robotem może wyeliminować wszelkie ludzkie zaangażowanie zarówno w obsłudze, jak i spawaniu różnych materiałów. Zazwyczaj dotyczy to programowalnych robotów zdolnych do wykonywania tych funkcji bez ingerencji człowieka i przy ograniczonym nadzorze. Duży procent wszystkich robotów używanych do zastosowań przemysłowych jest zaangażowany w spawanie. Metody, które zwykle wykorzystują roboty, obejmują spawanie łukowe i zgrzewanie punktowe. Jednym z sektorów, który szeroko wykorzystuje roboty do spawania, jest przemysł motoryzacyjny, który zaczął je wykorzystywać w coraz większej liczbie od lat 80.

Niektóre z pierwszych robotów zaczęły pojawiać się w różnych zastosowaniach przemysłowych w latach 60. XX wieku, jednak dopiero w latach 80. były szeroko stosowane. W tym czasie przemysł motoryzacyjny zaczął wykorzystywać je do zgrzewania punktowego. Tego rodzaju spawanie na samochodowej linii montażowej może być powtarzalną, żmudną pracą i było dobrze dostosowane do automatyzacji. Części są automatycznie przenoszone do robotów, a roboty działają w oparciu o zaprogramowane programowanie, więc interakcja człowieka nie jest wymagana w tym procesie.

Spawanie robotem jest stosowane w wielu różnych branżach, a także w kilku różnych systemach robotycznych. Każdy robot zazwyczaj składa się z jednostki sterującej, która zawiera funkcje programowania i przetwarzania, oraz jednostki mechanicznej, której można używać do manipulacji materiałami i sprzętem spawalniczym. Różne typy robotów są ogólnie podzielone na kategorie według sposobu działania ich komponentu manipulatora. Kartezjański robot ma zazwyczaj trzy osie ruchu w elementach manipulatora, z których każda porusza się liniowo pod kątem prostym do pozostałych. Inne roboty mogą korzystać ze specjalnie połączonych ramion, które zapewniają lepszy zakres ruchów.

Przetwarzanie obrazu sygnaturowego to technika, którą można zastosować w spawaniu robotem w celu poprawy wydajności i jakości spoiny. Tej technologii można użyć do zbadania jakości pracy wykonywanej podczas spawania robota w celu jej dostosowania. Dzięki zastosowaniu różnych metod przetwarzania usterki i inne problemy mogą zostać natychmiast zidentyfikowane i naprawione.

Niektóre procesy wykorzystują roboty spawalnicze, ale wymagają do pewnego stopnia przygotowania materiałów. Mimo że robot spawa w takich okolicznościach, termin spawanie robotem zazwyczaj odnosi się tylko do procesów, które są w pełni zautomatyzowane od początku do końca. Jednym z przykładów spawania wspomaganego robotem jest spawanie łukowe w gazowym metalu. Proces ten często jest do pewnego stopnia zautomatyzowany, chociaż człowiek zwykle przygotowuje materiały i obsługuje maszyny w pewien sposób.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?