Co to jest przemysł telekomunikacyjny?

Branża telekomunikacyjna lub telekomunikacyjna obejmuje wszystkie firmy, osoby fizyczne i organizacje handlowe, które świadczą usługi komunikacyjne dla ludzi na całym świecie. Światowy przemysł telekomunikacyjny nie tylko zapewnia ogromne kwoty w rocznych przychodach, ale także zatrudnia dużą liczbę osób na stanowiskach biurowych i terenowych. Za pośrednictwem branży telekomunikacyjnej konsumenci mogą korzystać z telefonu, Internetu, przesyłania danych i szeregu dodatkowych usług komunikacyjnych.

Historycznie wiele dziedzin telekomunikacji podlegało regulacjom rządowym, a nawet własności rządowej. Jednak w ostatnich latach znaczna część branży telekomunikacyjnej uległa deregulacji lub prywatyzacji. Spowodowało to nie tylko nowe oferty i większą elastyczność dla konsumentów, ale także utorowało drogę do szybkich innowacji i postępu technologicznego.

Komunikacja przewodowa stanowi największe pole w branży telekomunikacyjnej. To pole obejmuje telefon stacjonarny, faksy, a nawet telewizję kablową. Komunikacja przewodowa obejmuje również większość internetowych i prywatnych usług internetowych, w tym planów telefonicznych i DSL.

Przemysł telekomunikacyjny jest również odpowiedzialny za transmisję komunikacji bezprzewodowej, głównie za pomocą wież radiowych. Obejmuje to stale rosnącą branżę telefonów komórkowych, a także mobilną usługę transmisji danych w telefonach i laptopach. Specjaliści branży telekomunikacyjnej obejmują również usługi satelitarne, w tym te wykorzystywane w eksploracji kosmosu i programach sponsorowanych przez rząd.

Osoby zainteresowane karierą w tej dziedzinie mogą wybierać spośród wielu stanowisk. Instalatorzy i personel konserwacyjny stanowią największą liczbę pracowników telekomunikacyjnych i są odpowiedzialni za prowadzenie kabli oraz instalację lub naprawę sprzętu. Pracownicy ci mogą odwiedzać domy i firmy, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą lub w celu przeszkolenia użytkowników w zakresie sprzętu. Personel terenowy narażony jest na największe zagrożenia w tej dziedzinie ze względu na ryzyko porażenia prądem i innych obrażeń.

Inni pracownicy telekomunikacyjni są zatrudnieni w budynkach biurowych i są w dużej mierze odpowiedzialni za przeprowadzanie połączeń telefonicznych z klientami. Niektórzy pracują w dziale sprzedaży lub marketingu, a inni wspierają pracowników terenowych. Inżynierowie i projektanci oprogramowania mogą również znaleźć stanowiska w tej dziedzinie. Wszyscy potencjalni wnioskodawcy telekomunikacyjni muszą być na bieżąco z najnowszymi technologiami, ponieważ dziedzina szybko się zmienia, aby skorzystać z nowych osiągnięć.

Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA) to międzynarodowa grupa, która bierze odpowiedzialność za większość nadzoru w tej dziedzinie. Ta grupa reprezentuje wiele dziedzin telekomunikacji i jest aktywna w wielu krajach. TIA opracowuje standardy bezpieczeństwa i wydajności sprzętu i instalacji telekomunikacyjnych, a także inwestuje w szkolenia pracowników w tej dziedzinie.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?