Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące postępowania pielęgniarskiego?

Pielęgniarki są odpowiedzialne za interwencyjną opiekę nad pacjentem - zwaną także zabiegami pielęgnacyjnymi - w celu leczenia choroby pacjenta, dokładniejszego monitorowania jego stanu i promowania szybszego powrotu do zdrowia. Oprócz pomyślnego ukończenia niezbędnej opieki nad pacjentem pielęgniarki muszą wyjaśnić pacjentowi lub jego rodzinie konieczność medyczną każdej interwencji. Ten rodzaj komunikacji między pacjentem a rodziną pomaga w ustanowieniu relacji terapeutycznej, pozyskaniu ściślejszej współpracy z pacjentem, wprowadzeniu powiązanej edukacji zdrowotnej i rozpoczęciu oceny potrzeb pacjenta w zakresie wypisu. Przestrzeganie odpowiednich procedur pielęgniarskich jest niezbędną umiejętnością do opanowania przez każdego studenta pielęgniarstwa i początkującą pielęgniarkę. Niektóre z najlepszych wskazówek dotyczących profesjonalnego wykonywania procedur pielęgniarskich obejmują odpowiednią wiedzę proceduralną, odpowiednie przygotowanie kliniczne i wystarczającą dokumentację zabiegu oraz stan pacjenta po interwencji.

Pierwszą wskazówką dotyczącą prawidłowego postępowania pielęgniarskiego jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy proceduralnej. Pielęgniarka powinna zapoznać się z procedurą i być w stanie wykonać ją dokładnie, kompetentnie i bezpiecznie. W celu przeprowadzenia procedur pielęgniarskich zgodnie z tymi wysokimi standardami pielęgniarka może potrzebować przećwiczyć procedurę z instruktorem klinicznym lub bardziej doświadczonym kolegą. Krótki przegląd podręcznika procedur pielęgniarskich w placówce może być korzystny nawet dla doświadczonej pielęgniarki. Niezbędny sprzęt i materiały eksploatacyjne powinny być nie tylko zamawiane, ale dostępne i najlepiej dostępne.

Właściwe przestrzeganie procedur pielęgniarskich zależy również od odpowiedniego przygotowania klinicznego pacjenta. W większości przypadków pacjent powinien zostać poinformowany o zbliżającej się procedurze. Niektóre terapie wymagają, aby pacjent nie jadł w danym okresie, podczas gdy inne mogą przebiegać dla pacjenta bardziej komfortowo, jeśli przygotowawcza dawka leków przeciwbólowych lub lękowych zostanie zapewniona 15 do 30 minut przed planowaną interwencją. Procedury pielęgniarskie muszą być również skoordynowane z innymi procedurami, badaniami lub wizytami, które pacjent mógł ustalić z innymi oddziałami. W zależności od konkretnej procedury interwencja może wymagać zaplanowania, gdy dodatkowi członkowie personelu są dostępni lub w inny sposób nie są zaangażowani.

Wreszcie, prawidłowe wykonanie procedur pielęgniarskich wymaga profesjonalnej dokumentacji. Należy wyraźnie odnotować stan pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu. Należy opisać wszelkie anatomiczne lub kliniczne nieprawidłowości wykryte podczas zabiegu. Jeśli, na przykład, przeprowadzana jest zmiana opatrunku na ranę, należy wymienić i wyjaśnić stan rany, ilość i charakter jakiegokolwiek drenażu oraz liczbę usuniętych i wymienionych wkładek z gazy. Jeżeli jest to wskazane, należy zarejestrować parametry życiowe przed i po zabiegu.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?