Co to jest Halliwick?

Halliwick jest formą fizykoterapii z udziałem wody. Zawiera zarówno elementy mentalne, jak i fizyczne. Niezależność, kontrola równowagi i ruch obrotowy to kluczowe cechy. Zwolennicy uważają, że środowisko wodne ma pewne ważne zalety w porównaniu z tradycyjnymi terapiami ćwiczeń, takimi jak zapewnianie oporu i bezpieczniejsze środowisko ruchowe, i promowali to przekonanie w organizacjach globalnych.

Procedury, które składają się na metodę Halliwick idealnie pozwalają osobom fizycznie funkcjonować w wodzie. Podkreślono swobodny przepływ i pływanie. Ostatecznym celem ogólnej niezależności fizycznej i psychicznej jest cel, oba podkreślone przez jedną kluczową zasadę Halliwicka: utrata równowagi i natychmiastowe wstanie. Podczas gdy wiele ćwiczeń ma charakter grupowy, terapia nadal koncentruje się na rozwiązywaniu wyjątkowych wyzwań i potrzeb każdego pacjenta.

Celem Halliwick jest zapewnienie holistycznego wsparcia fizycznego, emocjonalnego i społecznego osobom niepełnosprawnym. Korzyści odniosło wiele różnych osób, w tym osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby z trudnościami psychicznymi oraz osoby niepełnosprawne umysłowo lub uczące się. Takie podejście do medycyny rehabilitacyjnej przyczyniło się do rozwoju terapii wodnych na całym świecie.

Woda odgrywa ważną rolę w technikach Halliwick ze względu na swoje korzystne właściwości. Po pierwsze cechy elastyczności i nieprzewidywalnego ruchu substancji sprawiają, że jest to silny czynnik oporu. Ten opór buduje siłę mięśni. Ponadto osoby są testowane w bezpiecznym środowisku, ponieważ tracą równowagę, ale nadal mają poduszkę. Pływające możliwości wody ułatwiają również jednostce - zwłaszcza osobie z ograniczeniami ruchowymi - poruszanie się i obracanie.

Halliwick często działa w oparciu o metodę dziesięciopunktową, z trzema głównymi względami, które są ze sobą powiązane. Umysłowe przygotowanie się do terapii ma kluczowe znaczenie na początkowych etapach dziesięciopunktowego podejścia. W ten sposób początkowe etapy pielęgnują cechy osobowości, takie jak zdolność adaptacji i niezależność.

Kolejne kilka kroków podkreśla trening ciała w celu osiągnięcia różnych rodzajów równowagi w wodzie. Te środkowe podejścia podkreślają indywidualną kontrolę ciała podczas zmiany pozycji w wodzie, szczególnie kontrolę poszczególnych mięśni i rotacji ciała. Podczas końcowych etapów metody dziesięciopunktowej pacjent stosuje koncepcje do rzeczywistego ruchu. Szybownictwo wodne stanowi pierwszy celowany rodzaj ruchu, a następnie pacjent przechodzi do podstawowych ruchów pływackich.

Różne obszary na całym świecie przyjmują takie organizacje jak Halliwick Association of Swimming Therapy. Funkcja tych miejsc jest dwojaka. Po pierwsze, założyli regionalne kluby i organizacje zajmujące się podnoszeniem świadomości na temat metody Halliwick. Innym celem jest zaoferowanie lekcji instruktażowych zainteresowanym osobom, które chcą zostać trenerami metody Halliwick.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?