Co to są stawy nadgarstkowo-nadgarstkowe?

Stawy nadgarstkowo-śródręczne (CMC) znajdują się między kośćmi dłoni a kościami nadgarstka. W szczególności są to połączenia między skupionymi kościami nadgarstka w podstawie dłoni a śródręczami, pięć długich kości rozciągających się w poprzek dłoni do podstawy każdego palca. Stawy nadgarstkowo-śródręczne poniżej czterech palców są znane jako stawy stawowe lub poślizgowe, stawowe lub ruchome, które pozwalają kościom przesuwać się względem siebie. Staw u podstawy kciuka jest innym rodzajem stawu maziowego zwanym stawem siodłowym i umożliwia znacznie większy zakres ruchu niż pozostałe cztery stawy.

Podczas gdy nadgarstki są ułożone w coś w rodzaju skupiska, jak mały stos kamieni o nieregularnych kształtach, można je podzielić na dwa rzędy. Bliższy rząd łączy się z jedną z długich kości przedramienia, promieniem, tworząc staw radiokarpalny lub staw nadgarstkowy. Za bliższym rzędem dystalny rząd nadgarstków spotyka się z bliższymi lub bliskimi końcami pięciu śródręcza, tworząc pięć stawów nadgarstkowo-śródręcznych. W dystalnym rzędzie znajdują się cztery nadgarstki, z szyją na różowym palcu, obok główką, potem na trapezie, a na końcu trapezem na kciuku.

Piąty lub różowy palec śródręcza pokrywa się z szyjką macicy. Czwarty lub palec serdeczny śródręcza łączy się z szyją i bliskim rogiem główki. Metacarpal trzeciego lub środkowego palca spotyka się głównie z główką. Drugi lub palec wskazujący śródręcza łączy się z trapezoidem, choć dotyka główki i trapezu po obu stronach, a pierwszy lub kciuk śródręcza tworzy staw z kością trapezu.

Ponieważ stawy nadgarstkowo-nadgarstkowe od drugiego do piątego nie pozwalają na szeroki zakres ruchu w samych stawach. Zamiast tego uelastyczniają staw nadgarstka, pozwalając kościom śródręcza i kości nadgarstka przesuwać się obok siebie w kilku kierunkach, gdy dłoń porusza się na końcu kości promieniowej. Ponadto te cztery stawy nadgarstkowo-nadgarstkowe umożliwiają ruch wokół łuku dłoniowego. Jest to wklęsła krzywa u podstawy dłoni utworzona, gdy dłoń zwija się wokół obiektu jak baseball i powstaje w wyniku obrotu do wewnątrz piątej śródręcza. Umożliwia chwytanie małych przedmiotów.

Pierwsze połączenie CMC znajduje się u podstawy kciuka. Różni się od czterech ostatnich stawów nadgarstkowo-nadgarstkowych tym, że umożliwia szeroki zakres ruchu, co odróżnia ludzki kciuk jako przeciwny lub zdolny do chwytania i trzymania rzeczy. Jako złącze Sellar, czyli siodło, które ma swoją nazwę, ponieważ końce dwóch sąsiednich kości przypominają parę siodeł ustawionych prostopadle i zakrzywionych wokół siebie, pierwsze połączenie CMC umożliwia przód-tył i bok-do- ruchy boczne. Pozwala także na obrzezanie, ruch w kółko i przeciwstawianie się, czyli przyciąganie kciuka do wnętrza palca i dotykanie go końcami innych palców.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?