Co to jest obciążenie ogniowe?

Obciążenie ogniowe, zwane także ładunkiem ogniowym, odnosi się do ilości łatwopalnego materiału i ilości ciepła, które może wytworzyć substancja, jeśli zostanie zapalona w danym obszarze. Najczęściej jest używany w odniesieniu do ilości ciepła, które mogą być wytwarzane przez materiały w zamkniętym obszarze, takim jak pomieszczenie lub pomieszczenie. Obciążenie pożarowe pomieszczenia lub innego obszaru może być wykorzystane do oszacowania potencjalnej intensywności pożaru w tym miejscu, a zatem jest ważną koncepcją w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, gaszenia pożaru i budowy.

Obciążenie ogniowe pomieszczenia jest określane ilościowo jako ilość ciepła, która zostałaby wygenerowana na jednostkę powierzchni w pomieszczeniu, gdyby wszystkie obecne materiały palne zostały spalone. W zwyczajowych jednostkach imperialnych lub w Stanach Zjednoczonych jest to podawane jako brytyjskie jednostki termiczne (BTU) na stopę kwadratową, podczas gdy w jednostkach metrycznych jest to kilodżule (kJ) na metr kwadratowy. Pojedynczy BTU wynosi około 1055 dżuli, czyli 1.055 kJ. BTU jest formalnie zdefiniowane jako ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 funta wody o jeden stopień Fahrenheita poniżej 1 atmosfery ciśnienia, co jest mniej więcej średnim ciśnieniem powietrza na poziomie morza.

Obciążenie ogniowe pokoju można obliczyć w zwykłych jednostkach, mnożąc liczbę funtów materiałów łatwopalnych w pomieszczeniu przez średnią liczbę BTU wytworzonych na funt, a następnie dzieląc wynik przez liczbę stóp kwadratowych w pomieszczeniu. Tę samą procedurę można wykonać przy użyciu kilogramów, kilodżuli i metrów kwadratowych. Mniej precyzyjnie i bardziej nieformalnie, termin ten może również odnosić się do ilości lub masy materiałów łatwopalnych w danym obszarze, wyrażonych w funtach na stopę kwadratową lub kilogramach na metr kwadratowy, chociaż jest to grubsze, ponieważ nie obejmuje ilości ciepła generowane przez różne materiały. Obciążenie ogniowe obszaru może się znacznie różnić w zależności od tego, co jest tam przechowywane. Na przykład spalanie suchego drewna wytwarza około 7 000 BTU na funt, podczas gdy spalanie propanu daje 15 000 na funt.

Znajomość obciążenia ogniowego pomieszczeń w płonącej strukturze jest ważną informacją dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ponieważ wskazuje, jak niszczące mogą być pożary w różnych pokojach lub przedziałach i daje wyobrażenie o tym, jak prawdopodobne jest rozprzestrzenienie się ognia z jednego obszaru do drugiego. Strażacy wykorzystują te informacje do identyfikacji najbardziej wrażliwych lub niebezpiecznych obszarów płonących budynków. Jest to również jedna kwestia brana pod uwagę przy budowie budynku. Na przykład beton nie przyczynia się do obciążenia ogniowego, ponieważ nie pali się, dlatego często stosuje się go do budowy pomieszczeń lub budynków, w których przechowywane są materiały łatwopalne. Kodeksy przeciwpożarowe i budowlane często zawierają przepisy ograniczające miejsce i sposób przechowywania materiałów łatwopalnych, takich jak paliwo, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do lokalnego obciążenia pożarowego i stwarzają zwiększone ryzyko niekontrolowanego pożaru, jeśli są przechowywane w miejscach z ogniem -środki kontrolne, które nie zostały zaprojektowane z myślą o ilości ciepła, którą mogą wytworzyć.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?