Co to jest efekt fotowoltaiczny?

Efekt fotowoltaiczny to proces, w którym powstaje prąd elektryczny w postaci napięcia, gdy promieniowanie elektromagnetyczne zostanie wystawione na działanie określonego materiału. Za pomocą ogniw słonecznych efekt fotowoltaiczny występuje, gdy bardzo krótkie długości fal słonecznych wpływają na materię i elektrony się wzbudzają. Promieniowanie elektromagnetyczne jest emitowane z panelu słonecznego i gromadzone przez inny materiał. Wyrzucenie elektronów powoduje wzrost napięcia wytwarzającego energię, która może być przechowywana w ogniwie akumulatorowym do późniejszego wykorzystania. Dwie elektrody są wykorzystywane do gromadzenia napięcia, które można przenieść do sieci energetycznej.

Różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego powodują różne poziomy ekspozycji w ogniwach słonecznych w wyniku częstotliwości. Światło widzialne tworzy efekt fotowoltaiczny, gdy uderza w metale alkaliczne, światło ultrafioletowe tworzy je w innych metalach, a ekstremalne światło ultrafioletowe jest stosowane w przypadku niemetali. Koncepcję tę po raz pierwszy zaobserwował w 1902 r. Philipp Eduard Anton von Lenard, gdy odkrył, że różne kolory światła, znane również jako częstotliwość, emitują różne poziomy elektronów. Wcześniej falowa teoria światła Jamesa Clerk Maxwella stwierdziła, że ​​intensywność promieniowania wytworzyłaby proporcjonalną energię elektronową. Ta nowa teoria wyjaśniła, że ​​fotony były odpowiedzialne za tworzenie wyrzutu elektronów i działały raczej jako pojedyncze cząstki niż fale stałe.

Fizyk AE Becquerel rozpoznał koncepcję słonecznego efektu fotowoltaicznego w 1839 roku, ale jego zrozumienie było ograniczone. W 1883 roku Charles Fritts skonstruował pierwsze ogniwo słoneczne, używając półprzewodnika selenowego pokrytego cienką warstwą złota. Pierwsze użycie ogniwa słonecznego było wydajne tylko w jednym procencie. Dopiero w 1954 roku Bell Laboratories opracował praktyczny sposób wykorzystania energii słonecznej.

Sposób wykorzystania efektu fotowoltaicznego za pomocą ogniw słonecznych jest bardzo prosty. Zasadniczo fotony ze słońca wpływają na panel słoneczny i są absorbowane przez materiał. Ujemnie naładowane elektrony w materiale są odrzucane z atomów, które następnie wytwarzają elektryczność. Sytuacja ta jest kontrolowana przez umożliwienie elektronom poruszania się w panelu tylko w jednym kierunku, powodując działanie odwrotne, w którym dodatnio naładowane cząstki przepływają w przeciwnym kierunku. Przy obu tych działaniach prąd elektryczny może zostać wykorzystany w reakcji elektromagnetycznej.

Efekt fotowoltaiczny jest niezbędny w wielu procesach we współczesnym życiu. Oprócz wytwarzania energii do ogólnych celów, ogniwa słoneczne są niezbędne dla statków kosmicznych wykorzystywanych przez NASA i inne agencje kosmiczne. Ponadto zasady tej technologii są wykorzystywane w aparatach cyfrowych w postaci urządzeń sprzężonych z ładunkiem, a także elektroskopów identyfikujących elektryczność statyczną.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?