Co to jest maszyna do tabelowania?

Maszyny do tabelowania pojawiły się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych jako cenne narzędzie pomagające w dokładnym obliczeniu spisu powszechnego. Wprowadzona w celu ułatwienia porządkowania i przetwarzania danych związanych z narodowym spisem powszechnym z 1890 roku, maszyna do tworzenia tabel została opracowana przez Hermana Holleritha. Maszyna do tabelowania miała na celu przyspieszenie procesu asymilacji danych spisu powszechnego w użytecznej formie, która spełniałaby potrzeby kraju, który odnotowuje znaczny wzrost liczby ludności z jednej dekady na drugą.

Potrzeba ulepszonej metody przetwarzania danych związanych z populacją kraju osiągnęła szczyt po spisie z 1880 r. Ponad siedem lat wymagało uporządkowania zebranych informacji i przedstawienia stosunkowo wiarygodnego raportu na temat stanu ludności kraju. Szacunki dotyczące wzrostu liczby ludności w latach 1880–1890 wykazały, że uzyskanie wyników z następnego spisu ludności potrwałoby około dwa razy dłużej.

W odpowiedzi na potrzebę szybszych tabel, Hollerith stworzył technologię kart dziurkowanych, która pozwoliła na szybkie i łatwe kodowanie stanu zamieszkania, wieku, płci i innych informacji uważanych za ważne. Szereg dziur na kartach reprezentował zebrane dane. Aby posortować i policzyć dane dla każdego elementu, karty zostały wprowadzone do maszyny do tworzenia tabel.

Maszyna do tabelowania skutecznie odczytuje dane w oparciu o konfigurację dziurkaczy. Karty przejechały po szeregu basenów wypełnionych rtęcią. Każda pula odpowiadała dołkowi w karcie dziurkowania. Druty zostały wciśnięte w karty i przeszły do ​​rtęci. To zakończyło połączenie prądu elektrycznego, co z kolei zwiększy licznik dla każdego bitu danych.

Po zakończeniu procesu zadzwoni dzwonek i można włożyć inną kartę. Urzędnicy grupują karty na podstawie informacji zawartych na karcie, zapewniając stały zestaw dokumentacji do spisu. Przy pomocy nowej maszyny do tabelowania spis ludności z 1890 r. Został ukończony i dwukrotnie sprawdzony pod kątem dokładności w ciągu osiemnastu miesięcy.

Innowacje Hollerith okazały się pomocne również w przypadku innych form rachunkowości. W 1896 r. Hollerith założył firmę Tabicing Machine Company. W ciągu dwudziestu lat firma połączyła się z trzema innymi w celu utworzenia Computing Tabicing Recording Corporation. W miarę rozwoju i dywersyfikacji organizacji kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1924 r., Kiedy firma stała się znana jako IBM.

Podstawowa karta dziurkacza opracowana do użytku z oryginalną maszyną do tabelowania była używana jeszcze w połowie XX wieku. Technologia kart dziurkowanych nadal była siłą napędową, dopóki nie została wycofana na początku lat osiemdziesiątych i zastąpiona nowymi technologicznymi osiągnięciami związanymi z komputerem.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?