Vad är ett förslag till företag?

Ett affärsförslag är ett skriftligt förslag som presenteras från en leverantör som är avsedd att få fram affärer från en potentiell köpare. Det skiljer sig från en affärsplan, som främst är konstruerad för att erhålla startkapital genom att specificera företagets organisation och operativa aspekter för att visa sin vinstpotential. Ett affärsförslag är också unikt eftersom det innehåller mycket mer än siffror och statistik representerade av cirkeldiagram och diagram. Den förstnämnda innebär faktiskt förslagskrivning, som är utformad för att identifiera och rikta in sig på en specifik marknad och på ett solidt sätt visa hur budgivaren kan leverera anpassade lösningar för köparnas behov inom den marknaden.

Affärsförslag varierar i skala och avsedd målgrupp. Till exempel kan ett litet företag rikta ett begränsat antal förslag i batch till större företag i hopp om att etablera nya branscher. Å andra sidan kan ett företag utarbeta ett affärsförslag som svar på en inbjudan att bjuda på ett specifikt projekt som offentliggjorts av ett privat företag eller myndighet. Dessa två scenarier representerar de två grundläggande sorters affärsförslag, som begärs och utan begäran.

Ett oönskat affärsförslag kan betraktas som säkerhetsmarknadsföringsmaterial, till exempel en broschyr. De är till stor del breda i det att de inte adresserar ett visst företag efter namn eller försöker stänga en försäljning. Istället skapas denna typ av informellt affärsförslag för att introducera en produkt eller tjänst för potentiella kunder genom direktpostdistribution, genom att lämna materialet efter ett "kallt" försäljningssamtal eller göra tryckt information tillgänglig på mässor.

Ett förslag till affärsföretag är helt annorlunda och mycket mer detaljerat. Som tidigare nämnts kan ett företag eller myndighet publicera en begäran om budförslag på ett visst projekt, även känt som en begäran om förslag (RFP) eller en inbjudan till bud (IFB). Eftersom projektet vanligtvis erbjuds flera kandidater samtidigt, kommer det affärsförslag som lämnats in av den vinnande budgivaren i allmänhet att uppfylla projektets specifika krav men till det lägsta priset.

Det finns dock ännu en tredje typ av affärsförslag, och det är ett informellt begärt förslag. Även om detta liknar ett begärt affärsförslag när det gäller att vara en inbjudan att bjuda ut, utvidgas det vanligtvis till endast en leverantör i taget. Faktum är att denna möjlighet oftast härrör från att en leverantör och en potentiell kund har korsat vägar på en konferens eller mässa. En annan viktig skillnad mellan ett informellt begärt förslag och ett begärt förslag är att det inte finns några specifika krav för leverantören att uppfylla i det skriftliga affärsförslaget. Det uppmanas bara till ett uttryckligt intresse för den produkt eller tjänst som säljaren har att erbjuda och en informell begäran om mer information.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?