Vad är ett offentligt projekt?

Ett offentligt projekt är alla projekt som finansieras av en regering och är avsedda att ägs eller drivas av den regeringen. Statliga myndigheter kan ha en hand i ett antal andra projekt genom att tillhandahålla lån eller andra medel för ekonomisk hjälp, men de anses inte vara offentliga projekt även om allmänheten har en andel i dem. De flesta offentliga projekt avser arbete som en regering gör för att uppfylla ett offentligt syfte och vanligtvis inkluderar sådana saker som vägreparation och byggande, byggande av offentliga byggnader, skolor och till och med offentliga parker.

I de flesta fall måste stadschefer eller administratörer på valfri regeringsnivå följa en viss process när de vill göra ett offentligt projekt. Dessa projekt finansieras av skattebetalarnas dollar och är därför föremål för mer öppna förfaranden än många andra projekt. Till exempel kan ett offentligt projekt behöva publicera krav och begära bud. Dessa bud måste öppnas på en offentlig plats och sedan beaktas offentligt.

För att en entreprenör ska vinna ett bud på ett offentligt projekt kan det behöva uppfylla vissa kriterier. Ofta måste företaget vara bundna och lämna in en budbindning med projektet. Vissa regeringar kan kräva fackligt arbete, eller åtminstone löner i nivå med den rådande lönen i området, som lokala myndigheterna ofta bestämmer. Förespråkarna säger att detta hjälper till att skydda fackliga arbetares jobb och förhindrar företag från att lämna ut området och skada processen. Motståndare säger att det är ett annat sätt för politiker att tillhandahålla politiska bakslag till fackföreningar.

Det tar ofta månader eller år för ett offentligt projekt att gå från befruktningsstadiet till byggnadsstadiet. Beroende på projektet kan konstruktionen ta allt från några dagar till flera år. Under denna tid söker beslutsfattande organ, såsom råd och styrelser, ofta offentliga bidrag för att avgöra det bästa sättet att fortsätta. Till exempel kan en transporttavla söka efter den bästa platsen för en ny motorväg eller prioritera motorvägar som behöver repareras med allmänhetens hjälp.

Statliga projekt kan också omfatta det som vanligen kallas vertikal konstruktion, troligen i form av byggnader. Dessa byggnader kan användas för offentliga myndigheter och kontor, skolor, fängelser eller till och med offentlig bostad. Dessa projekt finansieras ofta av en mängd olika källor, till exempel lokala och federala regeringar. När de är avslutade används de till gagn för samhället där de är belägna. Precis som transportprojekt är dessa offentliga projekt ofta resultatet av omfattande planering och kan ändras under den processen.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?