Vad är en pyramidorganisationsstruktur?

En pyramidorganisationsstruktur är en hierarki med den verkställande nivån i toppen och fallande nivåer från mellanledningen till de lägre nivåerna i organisationen. Tanken bakom strukturen är att varje övre nivå kan fungera på grund av stöd från de nedre delarna av pyramiden. Detta är ett traditionellt system med organisationsstruktur som ofta är kopplat till byråkrati.

Det primära konceptet med pyramidens organisationsstruktur är att de lägre nivåerna i organisationen följer kommandona för toppanställda. I huvudsak kontrollerar chefer alla viktiga element i företaget. Detta inkluderar strategi, operationer och övergripande vision.

Det finns vanligtvis tre huvudnivåer i pyramidens organisationsstruktur: chefer, chefer och personal. Chefer övervakar vanligtvis specifika avdelningar eller produkter och rapporterar direkt till cheferna. Personal stöder chefer genom att utföra uppgifter som uppfyller de direktiv som kommer från verkställande nivå. Vissa organisationer kan ha en assistentchefnivå mellan chefer och personal.

Pyramidens organisationsstruktur är baserad på flera traditionella strukturer som ses i religion, regeringar och militären. Utvecklingen av tidiga företag tenderade att följa denna struktur eftersom den redan var etablerad inom dessa andra samhällsområden. Medan systemet fortsätter att vara utbrett, har andra typer av organisationsstrukturer utvecklats som svar på förändringar i samhället.

En väl genomförd pyramidorganisationsstruktur beskriver tydligt varje anställds exakta ansvar. Företagets framgång är beroende av att individer följer sina tilldelade roller. Detta inkluderar lydnad mot högre anställda och acceptans av de policyer de utvecklar.

Arbetare i en pyramidorganisationsmodell har en väldefinierad struktur för karriärutveckling. Den vanliga vägen är att gå från personalnivå till chef och verkställande direktör. Eftersom det finns färre positioner i de övre nivåerna i denna typ av organisation, har inte alla anställda möjlighet att nå toppen. Tillståndet för en anställd som inte kan röra sig över en viss nivå kallas ofta ”glasstaket” eftersom vägen till toppen är klar, men inte tillgänglig.

Nyare modeller av organisationsstruktur avvisar tanken från pyramidsystemet att ledaren för en organisation ska ha fullständig kontroll över viktiga beslutsfattande. De ger mer ansvar till de anställda genom att ge större kontroll på avdelningsnivå. Detta är främst som svar på kritik att chefer på högsta nivå i en organisation inte har samma förståelse för specifika avdelningsfrågor som de anställda som arbetar dagligen inom dessa områden.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?